Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên Hà Nội năm học 2016-2017 bao gồm: Hà Nội-Amstecdam, Chuyên Nguyễn Huệ, Chuyên Chu Văn An, Chuyên Sơn Tây, Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN
Các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 của các trường chuyên: Hà Nội-Amstecdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây, Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN bằng cách soạn tịn:

HG dấucách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấucách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên Hà Nội  năm học 2016-2017 như sau: 
STT
Trường THPT chuyên
trường
Soạn tin xem DC2016
1
Hà Nội-Amstecdam
1.1
Ngữ văn
6001311
HG 6001311 gửi 8785
1.2
Sử
6001312
HG 6001312 gửi 8785
1.3
Địa
6001313
HG 6001313 gửi 8785
1.4
T.Anh
6001314
HG 6001314 gửi 8785
1.5
T.Nga
6001315
HG 6001315 gửi 8785
1.6
T.Trung
6001316
HG 6001316 gửi 8785
1.7
T.Pháp
6001317
HG 6001317 gửi 8785
1.8
Toán
6001318
HG 6001318 gửi 8785
1.9
Tin
6001319
HG 6001319 gửi 8785
1.10
6001320
HG 6001320 gửi 8785
1.11
Hóa
6001321
HG 6001321 gửi 8785
1.12
Sinh
6001322
HG 6001322 gửi 8785
2
Chuyên Nguyễn Huệ
2.1
Ngữ văn
6001324
HG 6001324 gửi 8785
2.2
Sử
6001325
HG 6001325 gửi 8785
2.3
Địa
6001326
HG 6001326 gửi 8785
2.4
T.Anh
6001327
HG 6001327 gửi 8785
2.5
T.Nga
6001328
HG 6001328 gửi 8785
2.6
T.Pháp
6001329
HG 6001329 gửi 8785
2.7
Toán
6001330
HG 6001330 gửi 8785
2.8
Tin
6001331
HG 6001331 gửi 8785
2.9
6001332
HG 6001332 gửi 8785
2.10
Hóa
6001333
HG 6001333 gửi 8785
2.11
Sinh
6001334
HG 6001334 gửi 8785
3
Chuyên Chu Văn An
3.1
Ngữ văn
6001336
HG 6001336 gửi 8785
3.2
Sử
6001337
HG 6001337 gửi 8785
3.3
Địa
6001338
HG 6001338 gửi 8785
3.4
T.Anh
6001339
HG 6001339 gửi 8785
3.5
T.Pháp
6001340
HG 6001340 gửi 8785
3.6
Toán
6001341
HG 6001341 gửi 8785
3.7
Tin
6001342
HG 6001342 gửi 8785
3.8
6001343
HG 6001343 gửi 8785
3.9
Hóa
6001344
HG 6001344 gửi 8785
3.10
Sinh
6001345
HG 6001345 gửi 8785
3.11
T.Nhật
6001346
HG 6001346 gửi 8785
4
Chuyên Sơn Tây
4.1
Ngữ văn
6001347
HG 6001347 gửi 8785
4.2
Sử
6001348
HG 6001348 gửi 8785
4.3
Địa
6001349
HG 6001349 gửi 8785
4.4
T.Anh
6001350
HG 6001350 gửi 8785
4.5
Toán
6001351
HG 6001351 gửi 8785
4.6
Tin
6001352
HG 6001352 gửi 8785
4.7
6001353
HG 6001353 gửi 8785
4.8
Hóa
6001354
HG 6001354 gửi 8785
4.9
Sinh
6001355
HG 6001355 gửi 8785
4.10
T.Pháp
6001356
HG 6001356 gửi 8785
7
Chuyên ngữ - ĐHNN
7.1
T.Anh
6001371
HG 6001371 gửi 8785
7.2
T.Nga
6001372
HG 6001372 gửi 8785
7.3
T.Pháp (thi Anh và Pháp)
6001373
HG 6001373 gửi 8785
7.4
T.Trung Quốc
6001374
HG 6001374 gửi 8785
7.5
T.Đức (thi Anh và Đức)
6001375
HG 6001375 gửi 8785
7.6
T.Nhật (thi Anh và Nhật)
6001376
HG 6001376 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top