Đã công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên tại TPHCM năm học 2016 -2017

Năm học 2016-2017, các trường chuyên TPHCM tuyển sinh lớp 10 với số NV khác nhau.
Các trường chuyên: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định tuyển 2 NV: NV1 và NV2 vào mỗi lớp chuyên, các trường Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Hữu Huân, Củ Chi, Trung Phú, NK ĐHQG tuyển 1 NV. Riêng chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa tuyển thêm NV3 và NV4 vào lớp không chuyên.
Các bạn thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2016-2017 tại TPHCM, soạn tịn:HG dấucách Mã trường gửi 8785
Chú ý: dấu cáchkhoảng trống 
Cách soạn tin tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 các trường chuyên TPHCM năm học 2016-2017 như sau: 
STT
Trường
Soạn tin tra cứu DC2016
1
Chuyên Lê Hồng Phong
1.1
Chuyên Tiếng Anh - LHP
6002252
Soạn: HG 6002252 gửi 8785
1.2
Chuyên Hóa - LHP
6002253
Soạn: HG 6002253 gửi 8785
1.3
Chuyên Lý - LHP
6002254
Soạn: HG 6002254 gửi 8785
1.4
Chuyên Sinh - LHP
6002255
Soạn: HG 6002255 gửi 8785
1.5
Chuyên Tin - LHP
6002256
Soạn: HG 6002256 gửi 8785
1.6
Chuyên Toán - LHP
6002257
Soạn: HG 6002257 gửi 8785
1.7
Chuyên Tiếng Trung - LHP
6002258
Soạn: HG 6002258 gửi 8785
1.8
Chuyên Văn - LHP
6002259
Soạn: HG 6002259 gửi 8785
1.9
Chuyên Tiếng Nhật - LHP
6002260
Soạn: HG 6002260 gửi 8785
1.10
Lớp không chuyên - LHP
6002261
Soạn: HG 6002261 gửi 8785
2
Chuyên Trần Đại Nghĩa


2.1
Chuyên Tiếng Anh - TĐN
6002262
Soạn: HG 6002262 gửi 8785
2.2
Chuyên Hóa  - TĐN
6002263
Soạn: HG 6002263 gửi 8785
2.3
Chuyên Lý  - TĐN
6002264
Soạn: HG 6002264 gửi 8785
2.4
Chuyên Sinh  - TĐN
6002265
Soạn: HG 6002265 gửi 8785
2.5
Chuyên Toán  - TĐN
6002266
Soạn: HG 6002266 gửi 8785
2.6
Chuyên Văn  - TĐN
6002267
Soạn: HG 6002267 gửi 8785
2.7
Lớp không chuyên  - TĐN
6002268
Soạn: HG 6002268 gửi 8785
3
Nguyễn Thượng Hiền


3.1
Tiếng Anh - NTH
6002270
Soạn: HG 6002270 gửi 8785
3.2
Hóa - NTH
6002271
Soạn: HG 6002271 gửi 8785
3.3
Lý - NTH
6002272
Soạn: HG 6002272 gửi 8785
3.4
Sinh - NTH
6002273
Soạn: HG 6002273 gửi 8785
3.5
Toán - NTH
6002274
Soạn: HG 6002274 gửi 8785
3.6
Văn - NTH
6002275
Soạn: HG 6002275 gửi 8785
4
Gia Định


4.1
Tiếng Anh - GĐ
6002277
Soạn: HG 6002277 gửi 8785
4.2
Hóa - GĐ
6002278
Soạn: HG 6002278 gửi 8785
4.3
Lý - GĐ
6002279
Soạn: HG 6002279 gửi 8785
4.4
Toán - GĐ
6002280
Soạn: HG 6002280 gửi 8785
4.5
Văn - GĐ
6002281
Soạn: HG 6002281 gửi 8785

Tin - GĐ
6002282
Soạn: HG 6002282 gửi 8785
5
Mạc Đĩnh Chi


5.1
Tiếng Anh - MĐC
6002283
Soạn: HG 6002283 gửi 8785
5.2
Hóa - MĐC
6002284
Soạn: HG 6002284 gửi 8785
5.3
Lý - MĐC
6002285
Soạn: HG 6002285 gửi 8785
5.4
Sinh - MĐC
6002286
Soạn: HG 6002286 gửi 8785
5.5
Toán - MĐC
6002287
Soạn: HG 6002287 gửi 8785
5.6
Văn - MĐC
6002288
Soạn: HG 6002288 gửi 8785
6
Nguyễn Hữu Cầu


6.1
Tiếng Anh - NHC
6002290
Soạn: HG 6002290 gửi 8785
6.2
Hóa - NHC
6002291
Soạn: HG 6002291 gửi 8785
6.3
Lý - NHC
6002292
Soạn: HG 6002292 gửi 8785
6.4
Toán - NHC
6002293
Soạn: HG 6002293 gửi 8785
7
Nguyễn Hữu Huân


7.1
Tiếng Anh - NHH
6002295
Soạn: HG 6002295 gửi 8785
7.2
Hóa - NHH
6002296
Soạn: HG 6002296 gửi 8785
7.3
Lý - NHH
6002297
Soạn: HG 6002297 gửi 8785
7.4
Toán - NHH
6002298
Soạn: HG 6002298 gửi 8785
7.5
Văn - NHH
6002299
Soạn: HG 6002299 gửi 8785
8
Củ Chi


8.1
Tiếng Anh - CC
6002301
Soạn: HG 6002301 gửi 8785
8.2
Hóa - CC
6002302
Soạn: HG 6002302 gửi 8785
8.3
Lý Củ Chi
6002303
Soạn: HG 6002303 gửi 8785
8.4
Toán - CC
6002304
Soạn: HG 6002304 gửi 8785
9
Trung Phú


9.1
Tiếng Anh - TP
6002306
Soạn: HG 6002306 gửi 8785
9.2
Hóa - TP
6002307
Soạn: HG 6002307 gửi 8785
9.3
Lý - TP
6002308
Soạn: HG 6002308 gửi 8785
9.4
Toán - TP
6002309
Soạn: HG 6002309 gửi 8785
10
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 1


10.1
Toán
6002311
Soạn: HG 6002311 gửi 8785
10.2
Tin
6002312
Soạn: HG 6002312 gửi 8785
10.3
6002313
Soạn: HG 6002313 gửi 8785
10.4
Hóa
6002314
Soạn: HG 6002314 gửi 8785
10.5
Sinh
6002315
Soạn: HG 6002315 gửi 8785
10.6
Tiếng Anh
6002316
Soạn: HG 6002316 gửi 8785
10.7
Văn
6002317
Soạn: HG 6002317 gửi 8785
10.8
Không chuyên
6002318
Soạn: HG 6002318 gửi 8785
11
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ sở 2


11.1
Toán
6002320
Soạn: HG 6002320 gửi 8785
11.2
6002321
Soạn: HG 6002321 gửi 8785
11.3
Hóa
6002322
Soạn: HG 6002322 gửi 8785
11.4
Tiếng Anh
6002323
Soạn: HG 6002323 gửi 8785
11.5
Văn
6002324
Soạn: HG 6002324 gửi 8785

Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top