Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh tỉnh Phú Yên năm học 2017-2018
Năm học 2017– 2018, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh tuyển sinh vào lớp 10 với tổng số 315 học sinh của 9 lớp chuyên, mỗi lớp 35 học sinh: 2 lớp chuyên Toán, 2 lớp chuyên Tiếng Anh, 1 lớp chuyên Tin, 1 lớp chuyên Lý, 1 lớp chuyên Hóa, 1 lớp chuyên Sinh, 1 lớp chuyên Văn.
Tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 vào lớp 10 chuyên Lương Văn Chánh bằng cách soạn tịn:

HG dấucách Mã trường gửi 8785


Lưu ý: dấucách là một khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lương Văn Chánh năm học 2017-2018 như sau: 

STT
Chuyên Lương Văn Chánh
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Toán chuyên
2739031
Soạn: HG 2739031 gửi 8785
2
Vật lý chuyên
2739032
Soạn: HG 2739032 gửi 8785
3
Hóa học chuyên
2739033
Soạn: HG 2739033 gửi 8785
4
Sinh học chuyên
2739034
Soạn: HG 2739034 gửi 8785
5
Ngữ văn chuyên
2739035
Soạn: HG 2739035 gửi 8785
6
Tiếng Anh chuyên
2739036
Soạn: HG 2739036 gửi 8785
7
Tin học chuyên
2739037
Soạn: HG 2739037 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top