Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi năm học 2016-2017
Năm nay, trường chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi tuyển 8 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên.
Tuyển bổ sung cho lớp chuyên Tin đối với những thí sinh trượt chuyên Toán
Tuyển bổ sung cho lớp chuyên Sử, Địa đối với những thí sinh trượt chuyên Văn, Anh.
Các bạn thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh và thứ tự DC16 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 vào lớp chuyên bằng cách soạn tịn:

HG dấucách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấucách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi năm học 2016-2017 như sau: 

STT
Trường Chuyên Lê Khiết
Soạn tin xem DC16
26
Chuyên Toán
6035026
Soạn HG 6035026 gửi 8785
27
Chuyên  Lý
6035027
Soạn HG 6035027 gửi 8785
28
Chuyên Hóa
6035028
Soạn HG 6035028 gửi 8785
29
Chuyên Sinh
6035029
Soạn HG 6035029 gửi 8785
30
Chuyên Văn
6035030
Soạn HG 6035030 gửi 8785
31
Chuyên Anh
6035031
Soạn HG 6035031 gửi 8785
32
Chuyên Tin
6035032
Soạn HG 6035032 gửi 8785
33
Lớp không chuyên
6035033
Soạn HG 6035033 gửi 8785
34
Chuyên Lịch sử
6035034
Soạn HG 6035034 gửi 8785
35
Chuyên Địa lý
6035035
Soạn HG 6035035 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top