Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Nguyễn Du, Đăklak năm học 2016-2017
Năm nay, trường chuyên Nguyễn Du, Đăklak tuyển 9 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên.
Các bạn thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh và số lượng trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017 bằng cách soạn tịn:

HG dấucách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấucách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Nguyễn Du, Đăklak năm học 2016-2017 như sau: 

STT
Chuyên Nguyễn Du
Mã HG
Soạn tin xem DC2016
47
Chuyên Toán
6040049
Soạn HG 6040049 gửi 8785
48
Chuyên Lí
6040050
Soạn HG 6040050 gửi 8785
49
Chuyên Hóa
6040051
Soạn HG 6040051 gửi 8785
50
Chuyên Sinh
6040052
Soạn HG 6040052 gửi 8785
51
Chuyên Văn
6040053
Soạn HG 6040053 gửi 8785
52
Chuyên Sử
6040054
Soạn HG 6040054 gửi 8785
53
Chuyên Địa
6040055
Soạn HG 6040055 gửi 8785
54
Chuyên Anh
6040056
Soạn HG 6040056 gửi 8785
55
Chuyên Pháp
6040057
Soạn HG 6040057 gửi 8785
56
Chuyên Tin
6040058
Soạn HG 6040058 gửi 8785
57
Lớp không huyên
6040059
Soạn HG 6040059 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top