Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 41 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên Nguyễn Quang Diệu, Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 các trường THPT công lập tỉnh Đồng Tháp là những thông tin mới nhất được công bố.
Tradiemthituyensinh.com đã thống kê DC2016, số lượng thí sinh trúng tuyển của 41 trường và xếp thứ tự DC16 (cao nhất thứ 1, thấp nhất thứ 42)
Các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn, thứ tự DC16 tuyển sinh vào lớp 10, số lượng trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2016-2017 của các trường THPT công lập bằng cách soạn tịn:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 tỉnh Đồng Tháp như sau: 

STT
Trường THPT
Mã HG
Soạn tin
1
Bình Thạnh Trung
6050039
Soạn: HG 6050039 gửi 8785
2
Cao Lãnh - Thành phố
6050001
Soạn: HG 6050001 gửi 8785
3
Cao Lãnh 1
6050002
Soạn: HG 6050002 gửi 8785
4
Cao Lãnh 2
6050003
Soạn: HG 6050003 gửi 8785
5
Châu Thành 1
6050004
Soạn: HG 6050004 gửi 8785
6
Châu Thành 2
6050005
Soạn: HG 6050005 gửi 8785
7
Chu Văn An
6050006
Soạn: HG 6050006 gửi 8785
8
Đỗ Công Tường
6050007
Soạn: HG 6050007 gửi 8785
9
Đốc Bình Kiều
6050008
Soạn: HG 6050008 gửi 8785
10
Giồng Thị Đam
6050009
Soạn: HG 6050009 gửi 8785
11
Hòa Bình
6050040
Soạn: HG 6050040 gửi 8785
12
Hồng Ngự 1
6050010
Soạn: HG 6050010 gửi 8785
13
Hồng Ngự 2
6050011
Soạn: HG 6050011 gửi 8785
14
Hồng Ngự 3
6050012
Soạn: HG 6050012 gửi 8785
15
Kiến Văn
6050013
Soạn: HG 6050013 gửi 8785
16
Lai Vung 1
6050014
Soạn: HG 6050014 gửi 8785
17
Lai Vung 2
6050015
Soạn: HG 6050015 gửi 8785
18
Lai Vung 3
6050016
Soạn: HG 6050016 gửi 8785
19
Lấp Vò 1
6050017
Soạn: HG 6050017 gửi 8785
20
Lấp Vò 2
6050018
Soạn: HG 6050018 gửi 8785
21
Lấp Vò 3
6050019
Soạn: HG 6050019 gửi 8785
22
Long Khánh A
6050020
Soạn: HG 6050020 gửi 8785
23
Mỹ Quí
6050021
Soạn: HG 6050021 gửi 8785
24
Nguyễn Du
6050022
Soạn: HG 6050022 gửi 8785
25
Nguyễn Trãi
6050023
Soạn: HG 6050023 gửi 8785
26
Nguyễn Văn Khải
6050041
Soạn: HG 6050041 gửi 8785
27
Phú Điền
6050024
Soạn: HG 6050024 gửi 8785
28
Tam Nông
6050025
Soạn: HG 6050025 gửi 8785
29
Tân Hồng
6050026
Soạn: HG 6050026 gửi 8785
30
Tân Phú Trung
6050027
Soạn: HG 6050027 gửi 8785
31
Tân Thành
6050028
Soạn: HG 6050028 gửi 8785
32
Thanh Bình 1
6050029
Soạn: HG 6050029 gửi 8785
33
Thanh Bình 2
6050030
Soạn: HG 6050030 gửi 8785
34
Tháp Mười
6050031
Soạn: HG 6050031 gửi 8785
35
Thị xã Sa Đéc
6050032
Soạn: HG 6050032 gửi 8785
36
Thiên Hộ Dương
6050033
Soạn: HG 6050033 gửi 8785
37
Thống Linh
6050034
Soạn: HG 6050034 gửi 8785
38
Tràm Chim
6050035
Soạn: HG 6050035 gửi 8785
39
Trần Quốc Toản
6050036
Soạn: HG 6050036 gửi 8785
40
Trần Văn Năng
6050037
Soạn: HG 6050037 gửi 8785
41
Trường Xuân
6050038
Soạn: HG 6050038 gửi 8785

Chuyên Nguyễn Quang Diệu


1
Chuyên Toán
6050042
Soạn: HG 6050042 gửi 8785
2
Chuyên Lý
6050043
Soạn: HG 6050043 gửi 8785
3
Chuyên Hóa
6050044
Soạn: HG 6050044 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
6050045
Soạn: HG 6050045 gửi 8785
5
Chuyên Văn
6050046
Soạn: HG 6050046 gửi 8785
6
Chuyên Tiếng Anh
6050047
Soạn: HG 6050047 gửi 8785
7
Chuyên Tin
6050048
Soạn: HG 6050048 gửi 8785
8
Lớp không chuyên
6050049
Soạn: HG 6050049 gửi 8785
Chuyên Nguyễn Đình Chiểu


10
Chuyên Toán
6050051
Soạn: HG 6050051 gửi 8785
11
Chuyên Lý
6050052
Soạn: HG 6050052 gửi 8785
12
Chuyên Hóa
6050053
Soạn: HG 6050053 gửi 8785
13
Chuyên Sinh
6050054
Soạn: HG 6050054 gửi 8785
14
Chuyên Văn
6050055
Soạn: HG 6050055 gửi 8785
15
Chuyên Địa
6050056
Soạn: HG 6050056 gửi 8785
16
Chuyên Sử
6050057
Soạn: HG 6050057 gửi 8785
17
Chuyên Tiếng Anh
6050058
Soạn: HG 6050058 gửi 8785
18
Chuyên Tin
6050059
Soạn: HG 6050059 gửi 8785
19
Lớp không chuyên
6050060
Soạn: HG 6050060 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top