Tỉnh Bình ĐỊnh 31 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh lớp 10 theo hình thức thi tuyển.

Theo đó, điểm trúng tuyển (DC) vào mỗi trường cao - thấp khác nhau và có thể thay đổi thứ tự qua mỗi kì thi tuyển.
Tradiemthituyensinh.com đã thống kê DC tuyển sinh vào 10 trong 5 năm liên tục và xếp thứ tự DC cao xuống thấp của mỗi trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Các bạn học sinh và phụ huynh có thể tham khảo thứ tự DC tuyển sinh lớp 10 tử năm 2011 đến năm 2015 (DC cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất xếp thứ 31) bằng cách soạn tin:
Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Xem cụ thể từng trường theo bảng sau đây:
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem thứ tự LSDC
từ năm 2011 đến 2015
1
An Lương
337001
Soạn HG 337001  gửi 8785
2
Hòa Bình
337002
Soạn HG 337002  gửi 8785
3
Hoài Ân
337003
Soạn HG 337003  gửi 8785
4
Hùng Vương
337004
Soạn HG 337004  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
337005
Soạn HG 337005  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
337006
Soạn HG 337006  gửi 8785
7
Nguyễn Bỉnh Khiêm
337007
Soạn HG 337007  gửi 8785
8
Nguyễn Diêu
337008
Soạn HG 337008  gửi 8785
9
Nguyễn Du
337009
Soạn HG 337009  gửi 8785
10
Nguyễn Hồng Đạo
337010
Soạn HG 337010  gửi 8785
11
Nguyễn Hữu Quang
337011
Soạn HG 337011  gửi 8785
12
Nguyễn Trân
337012
Soạn HG 337012  gửi 8785
13
Quang Trung
337013
Soạn HG 337013  gửi 8785
14
Quốc học Quy Nhơn
337014
Soạn HG 337014  gửi 8785
15
Số 1 An Nhơn
337015
Soạn HG 337015  gửi 8785
16
Số 1 Phù Cát
337016
Soạn HG 337016  gửi 8785
17
Số 1 Phù Mỹ
337017
Soạn HG 337017  gửi 8785
18
Số 1 Tuy Phước
337018
Soạn HG 337018  gửi 8785
19
Số 2 An Nhơn
337019
Soạn HG 337019  gửi 8785
20
Số 2 Phù Cát
337020
Soạn HG 337020  gửi 8785
21
Số 2 Phù Mỹ
337021
Soạn HG 337021  gửi 8785
22
Số 2 Tuy Phước
337022
Soạn HG 337022  gửi 8785
23
Số 3 An Nhơn
337023
Soạn HG 337023  gửi 8785
24
Số 3 Phù Cát
337024
Soạn HG 337024  gửi 8785
25
Số 3 Tuy Phước
337025
Soạn HG 337025  gửi 8785
26
Tăng Bạt Hổ
337026
Soạn HG 337026  gửi 8785
27
Tây Sơn
337027
Soạn HG 337027  gửi 8785
28
Trần Quang Diệu
337028
Soạn HG 337028  gửi 8785
29
Trưng Vương
337029
Soạn HG 337029  gửi 8785
30
Võ Giữ
337030
Soạn HG 337030  gửi 8785
31
Võ Lai
337031
Soạn HG 337031  gửi 8785
32
Chuyên Lê Quý Đôn 


33
chuyên Toán
337033
Soạn HG 337033  gửi 8785
34
chuyên Toán - Tin
337034
Soạn HG 337034  gửi 8785
35
chuyên Vật lý
337035
Soạn HG 337035  gửi 8785
36
chuyên Hóa
337036
Soạn HG 337036  gửi 8785
37
chuyên Sinh
337037
Soạn HG 337037  gửi 8785
38
chuyên Ngữ văn
337038
Soạn HG 337038  gửi 8785
39
chuyên tiếng Anh
337039
Soạn HG 337039  gửi 8785
40
lớp không chuyên
337040
Soạn HG 337040  gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
Dữ liệu cập nhật hàng năm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top