Tỉnh Bình ĐỊnh 31 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh lớp 10 theo hình thức thi tuyển, tỉ lệ chọi vào mỗi trường cao - thấp phụ thuộc số thí sinh dự thi (TSDT) và số chỉ tiêu (CT) được giao.

Tradiemthituyensinh.com đã tính tỉ lệ chọi tuyển sinh vào 10 năm 2015 và xếp thứ tự tỉ lệ chọi từ cao xuống thấp của mỗi trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:
TL Chọi = số TSDT/số CT.
Nếu tỉ lệ "chọi" càng cao, càng lớn hơn 1 nhiều thì tính cạnh tranh trong kỳ thi tuyển vào 10 càng "nóng". Ngược lại, tỉ lệ chọi thấp hơn 1 thì số TSDT thấp hơn CT cần tuyển. Năm 2015 tại Bình Định, trường THPT có TL chọi cao nhất là 2.79 nghĩa là TB cứ 2.79 TSDT thì trượt 1.79 TS (trượt tới 64,2%), ngược lại trường có TL chọi thấp nhất là 0.88, nghĩa là số TSDT ít hơn số CT nên TSDT vào trường này cứ không bị điểm liệt là đỗ, đồng thời trường cò tuyển thêm NV2 cho đủ CT.
Để xem tỉ lệ chọi 2015 (gọi tắt là chọi 2015), xếp thứ tự chọi 2015 từ cao xuống thấp (tỉ lệ chọi cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất xếp thứ 31)soạn tin:
Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Xem cụ thể từng trường theo bảng sau đây:

STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem TL chọi 2015,
thứ tự TL chọi
1
An Lương
837001
Soạn HG 837001  gửi 8785
2
Hòa Bình
837002
Soạn HG 837002  gửi 8785
3
Hoài Ân
837003
Soạn HG 837003  gửi 8785
4
Hùng Vương
837004
Soạn HG 837004  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
837005
Soạn HG 837005  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
837006
Soạn HG 837006  gửi 8785
7
Nguyễn Bỉnh Khiêm
837007
Soạn HG 837007  gửi 8785
8
Nguyễn Diêu
837008
Soạn HG 837008  gửi 8785
9
Nguyễn Du
837009
Soạn HG 837009  gửi 8785
10
Nguyễn Hồng Đạo
837010
Soạn HG 837010  gửi 8785
11
Nguyễn Hữu Quang
837011
Soạn HG 837011  gửi 8785
12
Nguyễn Trân
837012
Soạn HG 837012  gửi 8785
13
Quang Trung
837013
Soạn HG 837013  gửi 8785
14
Quốc học Quy Nhơn
837014
Soạn HG 837014  gửi 8785
15
Số 1 An Nhơn
837015
Soạn HG 837015  gửi 8785
16
Số 1 Phù Cát
837016
Soạn HG 837016  gửi 8785
17
Số 1 Phù Mỹ
837017
Soạn HG 837017  gửi 8785
18
Số 1 Tuy Phước
837018
Soạn HG 837018  gửi 8785
19
Số 2 An Nhơn
837019
Soạn HG 837019  gửi 8785
20
Số 2 Phù Cát
837020
Soạn HG 837020  gửi 8785
21
Số 2 Phù Mỹ
837021
Soạn HG 837021  gửi 8785
22
Số 2 Tuy Phước
837022
Soạn HG 837022  gửi 8785
23
Số 3 An Nhơn
837023
Soạn HG 837023  gửi 8785
24
Số 3 Phù Cát
837024
Soạn HG 837024  gửi 8785
25
Số 3 Tuy Phước
837025
Soạn HG 837025  gửi 8785
26
Tăng Bạt Hổ
837026
Soạn HG 837026  gửi 8785
27
Tây Sơn
837027
Soạn HG 837027  gửi 8785
28
Trần Quang Diệu
837028
Soạn HG 837028  gửi 8785
29
Trưng Vương
837029
Soạn HG 837029  gửi 8785
30
Võ Giữ
837030
Soạn HG 837030  gửi 8785
31
Võ Lai
837031
Soạn HG 837031  gửi 8785
32
Chuyên Lê Quý Đôn 


33
chuyên Toán
837033
Soạn HG 837033  gửi 8785
34
chuyên Toán - Tin
837034
Soạn HG 837034  gửi 8785
35
chuyên Vật lý
837035
Soạn HG 837035  gửi 8785
36
chuyên Hóa
837036
Soạn HG 837036  gửi 8785
37
chuyên Sinh
837037
Soạn HG 837037  gửi 8785
38
chuyên Ngữ văn
837038
Soạn HG 837038  gửi 8785
39
chuyên tiếng Anh
837039
Soạn HG 837039  gửi 8785
40
lớp không chuyên
837040
Soạn HG 837040  gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top