Sở GD-ĐT Nam Định hướng dẫn nội dung kiến thức, yêu cầu của đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 Nam Định năm học 2016-2017
NỘI DUNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, NĂM HỌC 2016-2017

A. MÔN: NGỮ VĂN - ĐỀ CHUYÊN
 I. Yêu cầu chung
1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, có các câu hỏi dạng mở, vận dụng kiến thức thực tiễn.
2. Yêu cầu về các cấp độ nhận thức:
- Nhận biết: khoảng 20%;
- Thông hiểu: khoảng 20%;
- Vận dụng: khoảng 30%;
- Vận dụng cao: khoảng 30%.
II. Hình thức thi: tự luận
III. Thời gian làm bài: 150 phút
IV. Nội dung kiến thức: Gồm 2 phần
Phần I:  Đọc - hiểu văn bản:
Ngữ liệu đọc - hiểu được trích dẫn nguyên văn ở đề bài.
Phần II:  Tập làm văn:
Kiểm tra kĩ năng tạo lập văn bản theo một trong các kiểu sau:
+ Thuyết minh;
+ Tự sự;

+ Nghị luận.
B. MÔN: NGỮ VĂN – ĐỀ CHUNG
I. Yêu cầu chung
1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, có các câu hỏi dạng mở, vận dụng kiến thức thực tiễn.
2. Yêu cầu về các cấp độ nhận thức:
- Nhận biết: khoảng 30%;
- Thông hiểu: khoảng 30%;
- Vận dụng: khoảng 20%;
- Vận dụng cao: khoảng 20%.
II. Hình thức thi: tự luận
III. Thời gian làm bài: 120 phút
IV. Nội dung kiến thức: Gồm 3 phần
Phần I:  Tiếng Việt.
Phần II:  Đọc - hiểu văn bản:
Ngữ liệu đọc - hiểu được trích dẫn nguyên văn ở đề bài.
Phần III:  Tập làm văn:
Kiểm tra kĩ năng tạo lập văn bản theo một trong các kiểu sau:
+ Thuyết minh;
+ Tự sự;

+ Nghị luận.
Theo Sở GD-ĐT Nam Định
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top