Sở GD-ĐT Nam Định hướng dẫn nội dung kiến thức, yêu cầu của đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 Nam Định năm học 2016-2017

NỘI DUNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG, NĂM HỌC 2016-2017

A. MÔN: TOÁN (Đề chuyên)
I. Yêu cầu chung:
          1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học.
          2. Cấp độ nhận thức trong đề thi:
                   - Nhận biết: khoảng 20%
                   - Thông hiểu: khoảng 20%
                   - Vận dụng: khoảng 30%
                   - Vận dụng cao: khoảng 30%.
II. Hình thức: Tự luận.
III. Thời gian: 150 phút
IV. Nội dung:
1. Biểu thức đại số và các vấn đề liên quan:
- Rút gọn biểu thức và các hệ thức liên quan;
- Chứng minh đẳng thức; bất đẳng thức;
- Tính chất của đa thức;
2. Phương trình, hệ phương trình:
- Phương trình, hệ phương trình bậc nhất, bậc hai;
- Phương trình, hệ phương trình vô tỉ.
3. Hình học phẳng:
- Chứng minh đồng quy, thẳng hàng, vuông góc, song song;
- Bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác, đường tròn;
- Bài toán liên quan đến tứ giác nội tiếp.
4. Số học:
- Các vấn đề về số nguyên, nghiệm nguyên của phương trình;
- Tính chất chia hết trên tập số nguyên.
5. Tổng hợp:
- Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất;
- Bài toán về tổ hợp suy luận logic.

B. MÔN: TOÁN (Đề chung dành cho các lớp KHTN)
I. Yêu cầu chung:
          1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học.
          2. Cấp độ nhận thức trong đề thi:
                   - Nhận biết: khoảng 30%
                   - Thông hiểu: khoảng 30%
                   - Vận dụng: khoảng 20%
                   - Vận dụng cao: khoảng 20%.
II. Hình thức: Tự luận.
III. Thời gian: 120 phút.
IV. Nội dung:
1. Các câu hỏi ngắn vận dụng kiến thức cơ bản:
Các kiến thức cơ bản về hình học, đại số trong chương trình THCS.
2. Biểu thức và các vấn đề liên quan:
- Rút gọn biểu thức và các hệ thức liên quan;
- Tính giá trị biểu thức;
- Chứng minh đẳng thức.
3. Phương trình, hệ phương trình:
- Phương trình, hệ phương trình bậc nhất, bậc hai;
- Phương trình, hệ phương trình vô tỉ.
4. Hình học phẳng:
- Chứng minh đồng quy, thẳng hàng, vuông góc, song song;
- Bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác, đường tròn;
- Bài toán liên quan đến tứ giác nội tiếp.
5. Tổng hợp:
          - Các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình;
- Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

C. MÔN: TOÁN (Đề chung dành cho các lớp KHXH)
I. Yêu cầu chung:
          1. Nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học.
          2. Cấp độ nhận thức trong đề thi:
                   - Nhận biết: khoảng 30%
                   - Thông hiểu: khoảng 30%
                   - Vận dụng: khoảng 20%
                   - Vận dụng cao: khoảng 20%.
II. Hình thức: Tự luận.
III. Thời gian: 120 phút
IV. Nội dung:
1. Các câu hỏi ngắn vận dụng kiến thức cơ bản:
Các kiến thức cơ bản về hình học, đại số trong chương trình THCS.
2. Biểu thức và các vấn đề liên quan:
- Rút gọn biểu thức và các hệ thức liên quan;
- Tính giá trị biểu thức;
- Chứng minh đẳng thức.
3. Phương trình, hệ phương trình:
- Phương trình, hệ phương trình bậc nhất, bậc hai;
- Phương trình, hệ phương trình vô tỉ.
4. Hình học phẳng:
- Chứng minh đồng quy, thẳng hàng, vuông góc, song song;
- Bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác, đường tròn;
- Bài toán liên quan đến tứ giác nội tiếp.
5. Tổng hợp:
          - Các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình;
          - Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
Theo Sở GD-ĐT Nam Định
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top