Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình vừa công bố chi tiết kế hoach tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau

1. Phương án tổ chức
- Chỉ tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 cho tất cả trường THPT trên toàn tỉnh (gọi tắt là kỳ thi tuyển sinh).
- Tại mỗi trường THPT công lập, thành lập một hội đồng coi thi. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy thi tại Hội đồng coi thi THPT chuyên Lương Văn Tụy.
2. Môn thi và hình thức thi
a) Môn thi
- Thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT (gồm tất cả các trường THPT công lập trừ trường THPT chuyên Lương Văn Tụy) thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh 
       + Môn Toán, Ngữ văn : Hệ số 2.
       + Môn Tiếng Anh: Hệ số 1.
- Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Tụy dự thi 4 môn, gồm 03 môn là Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên theo lớp chuyên đăng ký dự thi.
     + Môn Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh : Hệ số 1.
      + Môn chuyên: Hệ số 2.
b) Hình thức thi: Thi viết (tự luận hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm). Riêng môn chuyên Tiếng Anh thi viết kết hợp tự luận với trắc nghiệm và thi kỹ năng nói.
3. Lịch thi, thời gian làm bài thi
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
 làm bài
Giờ cắt túi đề thi tại phòng thi
Giờ phát đề cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm bài
08/6
/2016
CHIỀU
Ngữ văn
120 phút
14giờ 20phút
14giờ 25phút
14giờ 30phút
09/6
/2016
SÁNG
Toán
120 phút
7giờ 20phút
7giờ 25phút
7giờ 30phút
CHIỀU
Tiếng Anh
60 phút
14giờ 20phút
14giờ 25phút
14giờ 30phút
10/6
/2016
SÁNG
Thi các
môn chuyên
150 phút
7giờ 20phút
7giờ 25phút
7giờ 30phút
CHIỀU
Thi kỹ năng nói môn chuyên Tiếng Anh
 Từ 14 giờ; Thời gian thi kỹ năng nói đối với môn chuyên Tiếng Anh: 05 phút chuẩn bị, 02 phút nói.
>> Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh bình 5 năm liền đến 2015, Xem tại:
http://www.tradiemthituyensinh.com/2016/01/thong-ke-iem-chuan-vao-lop-10-ninh-binh.html
Theo Sở GD-ĐT Ninh Bình
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top