Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định hướng dẫn công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 như sau:
I. HÌNH THỨC LÀM BÀI THI, LỊCH THI
1. Hình thức làm bài thi: Bài thi Toán và Ngữ văn, thí sinh làm bài trên giấy thi theo mẫu thống nhất do Sở GDĐT quy định; bài thi tổng hợp thí sinh làm bài trực tiếp vào giấy in đề thi.
2. Lịch thi: Thi vào các ngày 22, 23  tháng 6 năm 2016
Cụ thể:
 Ngày
 Buổi
Môn thi
Giờ cắt
bì đề thi
Giờ phát đề cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm bài
Thời gian làm bài
22/6
2016
 Chiều
 Ngữ văn
 14 giờ 00
 14 giờ 25
 14 giờ 30
 120 phút
 23/6
2016
 Sáng
 Toán
 7 giờ 30
 7 giờ 55
 8 giờ 00
 120 phút
 Chiều
 Bài tổng hợp
 14 giờ 00
 14 giờ 25
 14 giờ 30
 90 phút

II. ĐĂNG KÝ DỰ THI.
1. Hồ sơ đăng ký dự thi: 
a. Phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 theo mẫu thống nhất do Sở GDĐT qui định.
b. 2 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân chụp trước ngày thi không quá 3 tháng).
c. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp.
d. Học bạ THCS bản chính.
e. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
f. Giấy chứng nhận hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên: Nộp bản sao có công chứng giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền quản lý từ cấp huyện trở lên cấp (thẻ thương binh, bệnh binh, thẻ gia đình liệt sỹ, giấy chứng nhận anh hùng...). Yêu cầu xuất trình bản gốc của các giấy tờ trên để kiểm tra.
g. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích: Nộp bản gốc các giấy tờ do Sở GDĐT cấp, bản sao có công chứng các giấy tờ do các cấp khác cấp đồng thời xuất trình bản gốc để kiểm tra.
h. Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu (do UBND xã, phường xác nhận).
2. Thời gian đăng ký dự thi: 
Từ 8 giờ ngày 11/6/2016 đến 16 giờ ngày 14/6/2016: Thí sinh mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi.
Một số điểm cần chú ý khi nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự thi là dữ liệu dùng để tổ chức kỳ thi và xét trúng tuyển cho thí sinh, do đó:
  + Nhà trường cần hướng dẫn thí sinh khai chính xác thông tin theo yêu cầu trong phiếu đăng ký dự dự thi. Không nhận phiếu khác mẫu quy định.
  + Thí sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung khai trên phiếu đăng ký dự thi.
  + Cán bộ thu hồ sơ phải đối chiếu các loại phiếu ĐKDT, giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích của thí sinh với bản gốc (đối với loại nộp bản sao), ghi lại số hiệu của bản gốc, ký xác nhận vào phiếu đăng ký dự thi của thí sinh trước khi trả lại bản gốc cho thí sinh. Các giấy tờ này nếu nộp sau khi thi sẽ không có giá trị cộng điểm.
  + Ảnh của thí sinh dùng để dán vào thẻ dự thi và dán vào học bạ nếu thí sinh trúng tuyển. Khi phát thẻ dự thi đã dán ảnh và đóng dấu giáp lai cho thí sinh, nhà trường yêu cầu thí sinh phải kiểm tra lại toàn bộ nội dung ghi trên thẻ, nếu phát hiện sai sót phải báo ngay cho nhà trường để chỉnh sửa.
* Lưu ý:
- Tất cả giấy tờ chứng nhận được hưởng chế độ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích đều phải nộp trước thời gian thi.
- Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các kỳ thi, cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất nên thí sinh có trách nhiệm lựa chọn để tự ghi vào phiếu đăng ký dự thi.
- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5 điểm.   
III. LỊCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI (lịch này thay cho giấy triệu tập triển khai các hoạt động có liên quan).
1. Ngày 15/5/2016:
 Sở GD&ĐT Nam Định công bố nội dung và yêu cầu của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 tại Website: cổng TTĐT ngành GD&ĐT tỉnh Nam Định.
2. Ngày 25/5/2016:  
- Từ 8 giờ 00, các trường cử người về Sở: Mua túi hồ sơ đăng ký dự thi tại Văn phòng Sở (gặp ông Nguyễn Lý Tưởng, nhân viên Văn phòng Sở), gồm: phiếu đăng ký dự thi, túi hồ sơ.
- Nhận chương trình tuyển sinh: Sở sẽ gửi chương trình tuyển sinh vào địa chỉ Email của các đơn vị.
3. Từ 8 giờ 00 ngày 11/6/2016 đến 16 giờ 00 ngày 14/6/2016: Các trường tổ chức bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Trong khi nhận hồ sơ, các trường tổ chức nhập thông tin trong phiếu đăng ký dự thi của thí sinh vào máy tính.
4.  Ngày 15/6/2016: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00, các trường cử người về Sở: Báo cáo tình hình chuẩn bị thi, số thí sinh dự thi, các địa điểm thi; số thí sinh dự thi và số phòng thi tại mỗi điểm thi, mua giấy thi, giấy nháp và các loại biểu mẫu.
5. Ngày 17/6/2016:
- Các trường hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, in bảng ghi tên dự thi, danh sách phòng thi, thẻ dự thi theo chương trình máy tính.
- Từ 14 giờ, tại Sở GDĐT: các trường nộp file dữ liệu danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào địa chỉ email: tuyensinh@namdinh.edu.vn, một bảng ghi tên dự thi của các phòng thi (người nhận: ông Hoàng Trung Sơn, CV phòng Khảo thí và KĐCLGD). Các bảng danh sách này phải được Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu; sau khi nộp file dữ liệu danh sách thí sinh dự thi tuyệt đối không sửa lại dữ liệu trên máy tính để đảm bảo tính thống nhất giữa dữ liệu đã nộp với dữ liệu in ra và lưu trữ ở các hội đồng. Mọi sai sót về dữ liệu được sửa bằng tay và xác nhận trên bảng ghi tên dự thi.
- Các trường hoàn thành việc chuẩn bị CSVC, các điều kiện, phương tiện phục vụ kỳ thi đảm bảo an toàn.
6. Ngày 19/6/2016: Từ 8 giờ 00, Sở GDĐT gửi các Quyết định coi thi, chấm thi đến các phòng GDĐT, các trường THPT qua địa chỉ email của các đơn vị. Yêu cầu các phòng GDĐT, các trường THPT thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên có mặt để nhận nhiệm vụ.
7. Ngày 21/6/2016: Từ 7 giờ 30, lãnh đạo và thư ký hội đồng có mặt tại các hội đồng coi thi: họp phân công nhiệm vụ, kiểm tra các điều kiện tổ chức kỳ thi.
8. Ngày 22/6/2016: Các hội đồng coi thi làm việc.
- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 các hội đồng thi tập trung giám thị, họp hội đồng coi thi, học quy chế, kiểm tra hồ sơ của hội đồng, CSVC và các điều kiện đảm bảo an toàn cho kỳ thi... Tập trung thí sinh học nội quy và nhận phòng thi theo khu vực.
- Buổi chiều: Thi theo lịch.
9. Ngày 23/6/2016:
- Thi theo lịch.
- Từ 16 giờ 00, các hội đồng coi thi nộp bài thi và hồ sơ thi tại Sở GDĐT Nam Định, gồm:
a) Báo cáo nhanh bằng văn bản tình hình coi thi và những vấn đề đặc biệt cần quan tâm theo dõi xử lý (theo mẫu đính kèm công văn này).
b) 1 túi đựng biên bản, nhật ký hội đồng coi thi, biên bản các sự cố vi phạm quy chế thi (nếu có).
c) 1 túi đựng bảng ghi tên dự thi có chữ ký của học sinh (một bản, đóng thành tập có bìa).
d) 1 bọc các bì đề thi còn thừa (còn nguyên niêm phong của HĐ coi thi) và các phong bì đựng đề thi.
e) Các bọc bài thi theo từng môn (còn nguyên niêm phong) của HĐ coi thi (ngoài mỗi bì ghi rõ tên hội đồng coi thi, môn thi, số bài thi, số tờ giấy thi, số báo danh thí sinh vắng thi).
         Yêu cầu: Việc niêm phong túi số 2 phải có đủ chữ ký của Chủ tịch hội đồng coi thi, Phó chủ tịch trường ngoài, Thư ký và 01 giám thị (có biên bản niêm phong kèm theo chữ ký mẫu của những người niêm phong). Khi nộp bài thi phải báo cáo rõ chữ ký của từng thành viên đã ký niêm phong với cán bộ nhận bài thi. Không nhận các túi bài thi không có đủ các yêu cầu trên.
10. Ngày 24/6/2016:  
- Từ 14 giờ 00: Tại trường THPT Nguyễn Huệ, họp các Phó chủ tịch chỉ đạo chấm, tổ trưởng chấm, tổ trưởng thanh tra chấm.
- 16 giờ 00: Chủ tịch hội đồng chấm thi duyệt phương án chấm các bộ môn.
11. Ngày 25/6/2016: 
- 14 giờ 00: Khai mạc hội đồng chấm thi tại trường THPT Nguyễn Huệ.
Thành phần: lãnh đạo và thư kí hội đồng, tổ trưởng, tổ phó và thư ký tổ chấm; lãnh đạo và thư kí đoàn thanh tra chấm.
- Từ 15 giờ 00: Các tổ chấm học quy chế, hướng dẫn chấm và chấm chung. Môn Ngữ văn học tại trường THPT Nguyễn Huệ; môn Toán học tại Hội trường Sở GDĐT; Bài tổng hợp học tại trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, số 199 đường Cù Chính Lan, TP Nam Định.
12. Ngày 29/6/2016: Từ 14 giờ 00, bộ phận vi tính làm việc tại trường THPT Nguyễn Huệ.
13. Ngày 01/7/2016: Hồi phách, lên điểm, in bảng ghi điểm.
14. Ngày 03/7/2016: Từ 8 giờ 00, các trường nhận kết quả.
15. Từ 8 giờ ngày 11/7/2016 đến 17 giờ ngày 12/7/2016: Các trường nhận đơn phúc khảo theo mẫu quy định (như mẫu phúc khảo bài thi THPT quốc gia).
16. Ngày 14/7/2016: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00, các trường nộp danh sách xin phúc khảo về Sở. Người nhận: ông Hoàng Trung Sơn, chuyên viên phòng KT&KĐCLGD.
17. Ngày 26/7/2016: Từ 8 giờ 00, các trường nhận kết quả phúc khảo tại Sở.
Theo Sở GD-ĐT Nam Định
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top