Sở GD&ĐT tỉnh Long An công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ giáo dục phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên năm học 2016 – 2017.
 Theo đó, chỉ tiêu cụ thể như sau: Hệ giáo dục phổ thông với tổng cộng 347 lớp, 14.202 chỉ tiêu; hệ giáo dục thường xuyên với tổng 51 lớp, 2.032 chỉ tiêu. 
Tradiemthituyensinh.com đã thống kê số CT, xếp thứ tự CT từ cao xuống thấp (cao nhất xếp thứ 1/48, thấp nhất thứ 48/48) và số trường có cùng CT tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Để xem số CT, thứ tự CT, số trường cùng chỉ tiêu năm học 2016-2017 tại Long An, soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Cụ thể từng trường THPT công lập như sau:
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem chỉ tiêu (CT) 2016,
thứ tự CT, số trường cùng CT 2016
1
 Chuyên Long An
549060
HG 549060 gửi 8785
2
 An Ninh
549031
HG 549031 gửi 8785
3
 Cân Đước
549007
HG 549007 gửi 8785
4
 Cân Giuộc
549010
HG 549010 gửi 8785
5
 Chu Văn An
549023
HG 549023 gửi 8785
6
 Đông Thạnh
549009
HG 549009 gửi 8785
7
 Đưc Hòa
549011
HG 549011 gửi 8785
8
 Đức Huệ
549013
HG 549013 gửi 8785
9
 Gò Đen
549033
HG 549033 gửi 8785
10
 Hậu Nghĩa
549012
HG 549012 gửi 8785
11
 Hậu Thạnh Đông
549019
HG 549019 gửi 8785
12
 Hùng Vương
549018
HG 549018 gửi 8785
13
 iSChool LA
549022
HG 549022 gửi 8785
14
 Khánh Hưng
549034
HG 549034 gửi 8785
15
 Long Cang
549035
HG 549035 gửi 8785
16
 Long Hòa
549024
HG 549024 gửi 8785
17
 Long Hựu Đông
549036
HG 549036 gửi 8785
18
 Long Thượng
549037
HG 549037 gửi 8785
19
 Lương Hòa
549038
HG 549038 gửi 8785
20
 Mỹ Bình
549039
HG 549039 gửi 8785
21
 Mỹ Lạc
549040
HG 549040 gửi 8785
22
 Mỹ Quý
549041
HG 549041 gửi 8785
23
 Năng Khiếu Tân Tạo
549042
HG 549042 gửi 8785
24
 Nguyên Công Trứ
549026
HG 549026 gửi 8785
25
 Nguyễn Đình Chiểu
549027
HG 549027 gửi 8785
26
 Nguýễn Hữu Thọ
549006
HG 549006 gửi 8785
27
 Nguyên Thông
549003
HG 549003 gửi 8785
28
 Nguỵễn Trung Trực
549043
HG 549043 gửi 8785
29
 Phan Y'ăn Đat
549044
HG 549044 gửi 8785
30
 Qhâu Thành
549045
HG 549045 gửi 8785
31
 Rạch Kiên
549008
HG 549008 gửi 8785
32
 Tân An
549002
HG 549002 gửi 8785
33
 Tân Hưng
549032
HG 549032 gửi 8785
34
 Tân Thạnh
549015
HG 549015 gửi 8785
35
 Tân Trụ
549004
HG 549004 gửi 8785
36
 Thạnh Hóa
549014
HG 549014 gửi 8785
37
 Thủ Khoa Thừa
549021
HG 549021 gửi 8785
38
 Thủ Thừa
549005
HG 549005 gửi 8785
39
 Vĩnh Hưng
549017
HG 549017 gửi 8785
40
 Võ Văn Tần
549025
HG 549025 gửi 8785
41
Bình Phong Thạnh
549046
HG 549046 gửi 8785
42
Bồ Đề Phương Duy
549047
HG 549047 gửi 8785
43
Hà Long
549048
HG 549048 gửi 8785
44
Hưng Điên B (Tân Hưng)
549049
HG 549049 gửi 8785
45
Kiên Tường
549050
HG 549050 gửi 8785
46
Lê Quý Đôn
549001
HG 549001 gửi 8785
47
Nguyễn Thị Một (C.Giuộc)
549051
HG 549051 gửi 8785
48
Nguyễn Văn Rành
549052
HG 549052 gửi 8785

* CT vào TTGDTX&KTTH-NH
STT
Tên đơn vị trường
Số lớp
Chỉ tiêu
1
GDTX & KTTH - HN Bến Lức
2
80
2
GDTX & KTTH - HN Cần Đước
3
120
3
GDTX & KTTH - HN Cần Giuộc
5
200
4
GDTX & KTTH - HN Thủ Thừa
2
80
5
GDTX & KTTH - HN Tân Trụ
2
90
6
GDTX & KTTH - HN Châu Thành
2
80
7
GDTX & KTTH - HN Đức Hòa
1
40
8
GDTX & KTTH - HN Võ Văn Tần
2
80
9
GDTX & KTTH - HN Đức Huệ
1
40
10
GDTX & KTTH - HN Thạnh Hóa
2
80
11
GDTX & KTTH - HN Tân Thạnh
1
40
12
GDTX & KTTH - HN Kiến Tường
2
80
13
GDTX & KTTH - HN Vĩnh Hưng
1
40
14
GDTX & KTTH - HN Tân Hưng
1
45
15
GDTX tỉnh Long An
3
120
16
GDTX thành phố Tân An
2
80
17
GDTX - HN Long An
2
80
Nguồn: Sở GD-ĐT Long An
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top