Năm nay toàn bộ 24 trường THPT công lập tại Vĩnh Long tuyển sinh theo hình thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.
Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 24 trường THPT công lập không chuyên tỉnh Vĩnh Long năm học 2016-2017
Các bặc phụ huynh và các bạn thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn chính thức, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 24) tuyển sinh lớp 10 năm 2016 của các trường THPT công lập trên địa bàn Vĩnh Long bằng cách soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Cách soạn tin lấy điểm chuẩn chính thức năm học 2016-2017 vào lớp 10 tại Vĩnh Long của từng trường THPT như sau: STT
Trường THPT
Soạn tin tra cứu DC2016
1
Lưu Văn Liệt
6057001
Soạn HG 6057001 gửi 8785
2
Nguyễn Thông
6057002
Soạn HG 6057002 gửi 8785
3
Trưng Vương
6057003
Soạn HG 6057003 gửi 8785
4
Vĩnh Long
6057004
Soạn HG 6057004 gửi 8785
5
Năng khiếu TDTT
6057005
Soạn HG 6057005 gửi 8785
6
Phạm Hùng
6057006
Soạn HG 6057006 gửi 8785
7
Phú Quới
6057007
Soạn HG 6057007 gửi 8785
8
Hòa Ninh
6057008
Soạn HG 6057008 gửi 8785
9
Mang Thít
6057009
Soạn HG 6057009 gửi 8785
10
Nguyễn Văn Thiệt
6057010
Soạn HG 6057010 gửi 8785
11
Mỹ Phước
6057011
Soạn HG 6057011 gửi 8785
12
Võ Văn Kiệt
6057012
Soạn HG 6057012 gửi 8785
13
Nguyễn Hiếu Tự
6057013
Soạn HG 6057013 gửi 8785
14
Hiếu Phụng
6057014
Soạn HG 6057014 gửi 8785
15
Hiếu Nhơn
6057015
Soạn HG 6057015 gửi 8785
16
Bình Minh
6057018
Soạn HG 6057018 gửi 8785
17
Hoàng Thái Hiếu
6057019
Soạn HG 6057019 gửi 8785
18
Tân Quới
6057020
Soạn HG 6057020 gửi 8785
19
Tân Lược
6057021
Soạn HG 6057021 gửi 8785
20
Mỹ Thuận
6057022
Soạn HG 6057022 gửi 8785
21
Trần Đại Nghĩa
6057023
Soạn HG 6057023 gửi 8785
22
Tam Bình
6057024
Soạn HG 6057024 gửi 8785
23
Long Phú
6057025
Soạn HG 6057025 gửi 8785
24
Phú Thịnh
6057027
Soạn HG 6057027 gửi 8785
25
Phan Văn Hòa
6057028
Soạn HG 6057028 gửi 8785
26
Trà Ôn
6057029
Soạn HG 6057029 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top