Điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 của 33 trường THPT công lập tại Bắc Giang.
Đã có điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 trường của 33 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên Bắc Giang năm học 2017-2018
Các bạn học sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn chính thức, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 33) tuyển sinh lớp 10 năm 2017 của các trường THPT công lập trên địa bàn Bắc Giang bằng cách soạn tin:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin lấy điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 tại Bắc Giang của từng trường THPT như sau: 

STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Bố Hạ
2718001
Soạn HG 2718001 gửi 8785
2
Cẩm Lý
2718002
Soạn HG 2718002 gửi 8785
3
Giáp Hải
2718003
Soạn HG 2718003 gửi 8785
4
Hiệp Hoà số 1
2718004
Soạn HG 2718004 gửi 8785
5
Hiệp Hoà số 2
2718005
Soạn HG 2718005 gửi 8785
6
Hiệp Hoà số 3
2718006
Soạn HG 2718006 gửi 8785
7
Hiệp Hòa số 4
2718007
Soạn HG 2718007 gửi 8785
8
Lạng Giang số 1
2718008
Soạn HG 2718008 gửi 8785
9
Lạng Giang số 2
2718009
Soạn HG 2718009 gửi 8785
10
Lạng Giang số 3
2718010
Soạn HG 2718010 gửi 8785
11
Lục Nam
2718011
Soạn HG 2718011 gửi 8785
12
Lục Ngạn số 1
2718012
Soạn HG 2718012 gửi 8785
13
Lục Ngạn số 2
2718013
Soạn HG 2718013 gửi 8785
14
Lục ngạn số 3
2718014
Soạn HG 2718014 gửi 8785
15
Lục Ngạn số 4
2718015
Soạn HG 2718015 gửi 8785
16
Lý Thường Kiệt
2718016
Soạn HG 2718016 gửi 8785
17
Mỏ Trạng
2718017
Soạn HG 2718017 gửi 8785
18
Ngô Sỹ Liên
2718018
Soạn HG 2718018 gửi 8785
19
Nhã Nam
2718019
Soạn HG 2718019 gửi 8785
20
Phương Sơn
2718020
Soạn HG 2718020 gửi 8785
21
Sơn Động số 1
2718021
Soạn HG 2718021 gửi 8785
22
Sơn Động số 2
2718022
Soạn HG 2718022 gửi 8785
23
Sơn Động số 3
2718023
Soạn HG 2718023 gửi 8785
24
Tân Yên số 1
2718024
Soạn HG 2718024 gửi 8785
25
Tân Yên số 2
2718025
Soạn HG 2718025 gửi 8785
26
Thái Thuận
2718026
Soạn HG 2718026 gửi 8785
27
Tứ Sơn
2718027
Soạn HG 2718027 gửi 8785
28
Việt Yên số 1
2718028
Soạn HG 2718028 gửi 8785
29
Việt Yên số 2
2718029
Soạn HG 2718029 gửi 8785
30
Yên Dũng số 1
2718030
Soạn HG 2718030 gửi 8785
31
Yên Dũng số 2
2718031
Soạn HG 2718031 gửi 8785
32
Yên Dũng số 3
2718032
Soạn HG 2718032 gửi 8785
33
Yên Thế
2718033
Soạn HG 2718033 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top