Điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 của 24 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên tại Đồng Nai.
Đã có điểm trúng tuyển - điểm chuẩn (DC) tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, thứ tự điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 tại Đồng Nai.
Xem điểm chuẩn 2016, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 24) - điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên và không chuyên trường chuyên Lương Thế Vinh năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin lấy điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 năm 2016 tỉnh Đồng Nai của từng trường THPT như sau: 


STT
Trường THPT
Soạn tin tra DC16, thứ tự DC16,
số trường cùng DC16
1
Chu Văn An
6048001
Soạn: HG 6048001 gửi 8785
2
Điểu Cải
6048002
Soạn: HG 6048002 gửi 8785
3
Đoàn Kết
6048003
Soạn: HG 6048003 gửi 8785
4
Kiệm Tân
6048004
Soạn: HG 6048004 gửi 8785
5
Lê Hồng Phong
6048005
Soạn: HG 6048005 gửi 8785
6
Long Khánh
6048006
Soạn: HG 6048006 gửi 8785
7
Long Thành
6048007
Soạn: HG 6048007 gửi 8785
8
Nam Hà
6048008
Soạn: HG 6048008 gửi 8785
9
Ngô Quyền
6048009
Soạn: HG 6048009 gửi 8785
10
Ngô Sĩ Liên
6048010
Soạn: HG 6048010 gửi 8785
11
Nguyễn Hữu Cảnh
6048011
Soạn: HG 6048011 gửi 8785
12
Nguyễn Trãi
6048012
Soạn: HG 6048012 gửi 8785
13
Phước Thiền
6048013
Soạn: HG 6048013 gửi 8785
14
Sông Ray
6048014
Soạn: HG 6048014 gửi 8785
15
Tam Hiệp
6048015
Soạn: HG 6048015 gửi 8785
16
Tam Phước
6048016
Soạn: HG 6048016 gửi 8785
17
Tân Phú
6048017
Soạn: HG 6048017 gửi 8785
18
Thống Nhất A
6048018
Soạn: HG 6048018 gửi 8785
19
Thống Nhất B
6048019
Soạn: HG 6048019 gửi 8785
20
Trấn Biên
6048020
Soạn: HG 6048020 gửi 8785
21
Trị An
6048021
Soạn: HG 6048021 gửi 8785
22
Vĩnh Cửu
6048022
Soạn: HG 6048022 gửi 8785
23
Võ Trường Toản
6048023
Soạn: HG 6048023 gửi 8785
24
Xuân Lộc
6048024
Soạn: HG 6048024 gửi 8785
25
Xuân Thọ
6048025
Soạn: HG 6048025 gửi 8785
26
Chuyên Lương Thế Vinh


27
chuyên Toán - LTV
6048027
Soạn: HG 6048027 gửi 8785
28
chuyên Lý - LTV
6048028
Soạn: HG 6048028 gửi 8785
29
chuyên Hóa - LTV
6048029
Soạn: HG 6048029 gửi 8785
30
chuyên Sinh - LTV
6048030
Soạn: HG 6048030 gửi 8785
31
chuyên Tin - LTV
6048031
Soạn: HG 6048031 gửi 8785
32
chuyên Anh - LTV
6048032
Soạn: HG 6048032 gửi 8785
33
chuyên Pháp - LTV
6048033
Soạn: HG 6048033 gửi 8785
34
chuyên Văn - LTV
6048034
Soạn: HG 6048034 gửi 8785
35
chuyên Sử - LTV
6048035
Soạn: HG 6048035 gửi 8785
36
chuyên Địa - LTV
6048036
Soạn: HG 6048036 gửi 8785
37
không chuyên - LTV
6048037
Soạn: HG 6048037 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top