Điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 của 24 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên Lê Khiết tại Quảng Ngãi.
Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 24 trường THPT công lập không chuyên và trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi năm học 2016-2017
Tra cứu điểm chuẩn chính thức, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 24) tuyển sinh lớp 10 năm 2016 của các trường THPT công lập trên địa bàn Quảng Ngãi, soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin lấy điểm chuẩn chính thức vào lớp 10 năm 2016 tỉnh Quảng Ngãi như sau: 
STT
Tên trường
Soạn tin
1
Ba Gia
6035001
Soạn HG 6035001 gửi 8785
2
Bình Sơn
6035002
Soạn HG 6035002 gửi 8785
3
Chu Văn An
6035003
Soạn HG 6035003 gửi 8785
4
Huỳnh Thúc Kháng
6035004
Soạn HG 6035004 gửi 8785
5
Lê Quý Đôn
6035005
Soạn HG 6035005 gửi 8785
6
Lê Trung Đình
6035006
Soạn HG 6035006 gửi 8785
7
Lương Thế Vinh
6035007
Soạn HG 6035007 gửi 8785
8
Nguyễn Công Phương
6035008
Soạn HG 6035008 gửi 8785
9
Nguyễn Công Trứ
6035009
Soạn HG 6035009 gửi 8785
10
Phạm Văn Đồng
6035010
Soạn HG 6035010 gửi 8785
11
Số 1 Đức Phổ
6035011
Soạn HG 6035011 gửi 8785
12
Số 1 Nghĩa Hành
6035012
Soạn HG 6035012 gửi 8785
13
Số 1 Tư Nghĩa
6035013
Soạn HG 6035013 gửi 8785
14
Số 2 Đức Phổ
6035014
Soạn HG 6035014 gửi 8785
15
Số 2 Mộ Đức
6035015
Soạn HG 6035015 gửi 8785
16
Số 2 Nghĩa Hành
6035016
Soạn HG 6035016 gửi 8785
17
Số 2 Tư Nghĩa
6035017
Soạn HG 6035017 gửi 8785
18
Sơn Mỹ
6035018
Soạn HG 6035018 gửi 8785
19
Thu Xà
6035019
Soạn HG 6035019 gửi 8785
20
Trần Kỳ Phong
6035020
Soạn HG 6035020 gửi 8785
21
Trần Quang Diệu
6035021
Soạn HG 6035021 gửi 8785
22
Trần Quốc Tuấn
6035022
Soạn HG 6035022 gửi 8785
23
Vạn Tường
6035023
Soạn HG 6035023 gửi 8785
24
Võ Nguyên Giáp
6035024
Soạn HG 6035024 gửi 8785

Trường Chuyên Lê Khiết
26
Chuyên Toán
6035026
Soạn HG 6035026 gửi 8785
27
Chuyên  Lý
6035027
Soạn HG 6035027 gửi 8785
28
Chuyên Hóa
6035028
Soạn HG 6035028 gửi 8785
29
Chuyên Sinh
6035029
Soạn HG 6035029 gửi 8785
30
Chuyên Văn
6035030
Soạn HG 6035030 gửi 8785
31
Chuyên Anh
6035031
Soạn HG 6035031 gửi 8785
32
Chuyên Tin
6035032
Soạn HG 6035032 gửi 8785
33
Lớp không chuyên
6035033
Soạn HG 6035033 gửi 8785
34
Chuyên Lịch sử
6035034
Soạn HG 6035034 gửi 8785
35
Chuyên Địa lý
6035035
Soạn HG 6035035 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top