Cấu trúc đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 năm 2016 Tiền Giang cụ thể như sau:


NỘI DUNG ÔN TẬP
A. Đại số:
- Tính giá trị một biểu thức chứa căn bậc hai.
- Làm mất căn ở mẫu của biểu thức chứa căn bậc hai.
- Sử dụng hằng đẳng thức
- So sánh căn bậc hai.
- Giải phương trình chứa căn bậc hai dạng  ; .
- Rút gọn một biểu thức chứa căn bậc hai.
- Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất.
- Viết các dạng phương trình đường thẳng: Qua 1 điểm và biết hệ số góc, qua 1 điểm và biết tung độ gốc, qua 2 điểm, qua 1 điểm và song song với một đường thẳng cho trước.
- Vẽ đồ thị đường thẳng: y = ax ; y = ax +b; y = b ; x = a.
- Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng, phương pháp thế.
- Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
  - Giải phương trình bậc hai, qui về bậc hai .
  - Vẽ đồ thị parabol  y = ax2.
  - Bài toán về sự tương giao giữa đường thẳng và parabol.
  - Định lý Viét và các hệ thức đối xứng giữa các nghiệm.
 - Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai.
* Chú ý: công thức tính khoảng cách giữa hai điểm

B. Hình học:
- Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
- Tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
- Tính giá trị của biểu thức có tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
- Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn.
- Chứng minh các điểm cùng nằm trên một đường tròn.     
- Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
- Góc ở tâm.
- Góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn.
- Tứ giác nội tiếp.
- Độ dài cung.
- Tính diện tích hình tròn.
- Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi các cung và dây cung trong một hình tròn.
- Tính diện tích, thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu.

CẤU TRÚC ĐỀ THI: gồm 5 bài toán
Bài 1: Căn bậc hai, đường thẳng, phương trình, hệ phương trình, định lí Viét.
Bài 2:  Bài toán về hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, sự tương giao.
Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, phương trình bậc hai. (Không giới hạn phương pháp giải).
* Chú ý: Các dạng toán chuyển động, năng suất, hình học, số học.
Bài 4: Hình học phẳng.
Bài 5: Hình học không gian.
 Thi vào lớp 10 chuyên Toán, Tin:
1. Hình thức thi : Tự luận
2. Thời gian làm bài: 150 phút
3. Nội dung ôn tập: (chuyên toán và chuyên tin)
3.1. Số học: Chỉ cho các dạng toán đơn giản về số chính phương, chia hết.
3.2. Đại số: Chỉ cho các dạng toán nâng cao bám sát chương trình đại số lớp 9.
3.3. Hình học: Chỉ cho các dạng toán nâng cao bám sát chương trình Hình học lớp 9.
 4. Cấu trúc đề thi: gồm 4 bài toán
           Bài 1 (3,0 điểm): Đại số
a)     Căn thức;
b)    Phương trình;
c)     Hệ phương trình (không có tham số).
          Bài 2 (3,0 điểm): Đại số
a)     Đồ thị hàm số bậc nhất, bậc hai, sự tương giao;
b)    + Phương trình bậc hai và định lí Viet.
+ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số.
Bài 3  (1,0 điểm): Số học
          + Chia hết  hoặc số chính phương.
Bài 4 (3,0 điểm): Hình học
a)     Câu hỏi cơ bản;
b)    Câu hỏi dẫn để học sinh chuẩn bị kiến thức nền làm câu hỏi khó;
c)     Câu hỏi khó.

+ Kiến thức: Chỉ cho các dạng toán nâng cao bám sát chương trình Hình học lớp 9.
Theo Sở GD-ĐT Tiền Giang
>> Cấu trúc đề Ngữ Văn thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016 Tiền Giang, Xem tại:
http://www.tradiemthituyensinh.com/2016/05/cau-truc-e-ngu-van-thi-tuyen-sinh-lop.html
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top