Sở GD-ĐT An Giang vừa công bố chi tiết kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa năm học 2017 - 2018.
Theo đó, nội dung ĐKDT, môn thi, lịch thi, ... cụ thể như sau:
I. ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
- Tuyển sinh không phân biệt địa bàn.
Ngoài đăng ký vào trường chuyên, mỗi học sinh chọn thêm 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập khác theo thứ tự ưu tiên 1, 2. Nguyện vọng 1 không phân biệt địa bàn, nguyện vọng 2 phải theo địa bàn tuyển sinh.
Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xem xét tiếp nguyện vọng 2 nếu trường đăng ký nguyện vọng 2 là trường xét tuyển; ngược lại, nếu trường đăng ký nguyện vọng 2 là trường thi tuyển sẽ không được xét.
III. MÔN THI. ĐỀ THI
1. Môn thi
Thi tuyển vào trường THPT chuyên: học sinh làm bốn bài thi viết: Môn Ngữ văn, môn Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn Tiếng Anh thời gian 60 phút; môn chuyên thời gian 120 phút đối với môn Hóa học và Ngoại ngữ, 150 phút đối với các môn khác (riêng môn chuyên Tin học làm bài thi lập trình trực tiếp trên máy vi tính). Các môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2.
2. Đề thi: Sở GDĐT ra đề thi cho các môn thi. Nội dung đề thi trong chương trình lớp 9 phổ thông, đề thi được in đến từng thí sinh.
IV. THỜI GIAN THI - LỊCH THI
1. Thời gian thi: hai ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2017
(Thi tuyển vào trường THPT chuyên và các trường THPT công lập khác cùng thời gian)
2. Lịch thi:
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ mở đề của HĐ
Giờ phát đề
cho HS
Giờ bắt đầu
làm bài

07-7-2017
Sáng
Ngữ văn
120 phút
7 giờ 15 phút
7 giờ 25 phút
7 giờ 30 phút
Chiều
Anh/Môn3
60 phút
13 giờ 30 phút
13 giờ 55 phút
14 giờ 00 phút
8-7-2017
Sáng
Toán
120 phút
7 giờ 15 phút
7 giờ 25 phút
7 giờ 30 phút
Chiều
Hóa
chuyên
120 phút
13 giờ 30 phút
13 giờ 55 phút
14 giờ 00 phút
Anh
chuyên
Toán
chuyên
150 phút
Lí chuyên
Văn
chuyên
Sinh
chuyên
V. CHẤM THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Chấm thi: Sở GDĐT tổ chức 01 hội đồng chấm thi chung cho trường THPT chuyên và các trường THPT còn lại. Hội đồng chấm thi sau khi hoàn tất khâu chấm thi, lên điểm, bàn giao kết quả điểm thi và dữ liệu cho Ban tuyển sinh. Ban tuyển sinh căn cứ theo thống kê và điểm thi sẽ hướng dẫn các trường THPT thực hiện xét tuyển.
2. Chấm phúc khảo: Sở tổ chức chấm phúc khảo bài thi nếu có đơn xin phúc khảo của các thí sinh hội đủ điều kiện theo qui chế tuyển sinh. Thí sinh nộp đơn xin chấm phúc khảo tại trường THPT thi tuyển.
3. Nguyên tắc và cách tính điểm xét tuyển
a) Nguyên tắc
Trường THPT chuyên được xét tuyển trước, trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tuyển đủ chỉ tiêu các lớp chuyên và không chuyên, THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa chỉ tuyển các lớp chuyên ; học sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên sẽ được xét lần lượt theo các nguyện vọng 1, 2 vào trường THPT còn lại. Các trường THPT công lập khác tùy theo điểm thi tuyển hoặc xét tuyển, xét lần lượt cho nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa tuyển sinh thêm chỉ tiêu của lớp 10 THPT hệ công lập (ngoài các lớp chuyên).
b) Cách tính điểm xét tuyển THPT chuyên
Tính điểm xét tuyển vào lớp chuyên theo qui chế của trường THPT chuyên. Tuyển học sinh các lớp chuyên và không chuyên theo chỉ tiêu của Sở GDĐT. Sau khi có kết quả vào trường THPT chuyên, các học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ vào học tại THPT chuyên.

Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa năm học 2016 - 2017 bằng cách soạn tịn:
HG dấu cách Mã ngành gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
STT
Trường THPT
Soạn tin
20
Chuyên Thoại Ngọc Hầu


21
Toán chuyên
6051101
Soạn: HG 6051101 gửi 8785
22
Tin học chuyên
6051102
Soạn: HG 6051102 gửi 8785
23
Vật lý chuyên
6051103
Soạn: HG 6051103 gửi 8785
24
Hóa học chuyên
6051104
Soạn: HG 6051104 gửi 8785
25
Sinh học chuyên
6051105
Soạn: HG 6051105 gửi 8785
26
Tiếng Anh chuyên
6051106
Soạn: HG 6051106 gửi 8785
27
Ngữ văn chuyên
6051107
Soạn: HG 6051107 gửi 8785
28
Lịch sử chuyên
6051108
Soạn: HG 6051108 gửi 8785
29
Địa chuyên
6051109
Soạn: HG 6051109 gửi 8785
30
Lớp không chuyên
6051110
Soạn: HG 6051110 gửi 8785
28
Chuyên Thủ Khoa Nghĩa


29
Toán chuyên
6051112
Soạn: HG 6051112 gửi 8785
30
Tin học chuyên
6051113
Soạn: HG 6051113 gửi 8785
31
Vật lý chuyên
6051114
Soạn: HG 6051114 gửi 8785
32
Hóa học chuyên
6051115
Soạn: HG 6051115 gửi 8785
33
Tiếng Anh chuyên
6051116
Soạn: HG 6051116 gửi 8785
34
Ngữ văn chuyên
6051117
Soạn: HG 6051117 gửi 8785
35
Lịch sử chuyên
6051118
Soạn: HG 6051118 gửi 8785
36
Địa chuyên
6051119
Soạn: HG 6051119 gửi 8785
37
Sinh học chuyên
6051120
Soạn: HG 6051120 gửi 8785
Xem thêm:
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top