Sở GD-ĐT Bắc Giang vừa công bố chi tiết chỉ tiêu, môn thi, nội dung ôn tập, lịch thi, ... tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Bắc Giang năm học 2016 - 2017

I. Chỉ tiêu tuyển sinh và khối thi, môn thi:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 10 lớp chuyên; không tuyển các lớp không chuyên.
Cụ thể:
– Chuyên Toán: 35 học sinh (học nâng cao các môn Vật lí, Hóa học).
– Chuyên Vật lí: 35 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Hóa học).
 Chuyên Hóa học: 35 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Vật lí).
– Chuyên Tin học: 30 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Vật lí, Hóa học).
– Chuyên Sinh học: 35 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Hóa học).
– Chuyên Ngữ văn: 35 học sinh (học nâng cao các môn Toán, tiếng Anh).
– Chuyên Lịch sử – Địa lí: 30 học sinh (15 học sinh chuyên Lịch sử học nâng cao các môn Ngữ văn, Địa lí; 15 học sinh chuyên Địa lí học nâng cao các môn Ngữ văn, Lịch sử).
– Chuyên tiếng Anh: 35 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Ngữ văn).
– Chuyên tiếng Pháp: 30 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Ngữ văn).
– Chuyên tiếng Trung: 30 học sinh (học nâng cao các môn Toán, Ngữ văn).
2. Môn thi: Có 8 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh. – Học sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học đăng kí thi môn chuyên là Toán.
– Học sinh thi vào các lớp chuyên tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung đăng kí thi môn chuyên là tiếng Anh.
 – Học sinh thi vào các lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: đăng kí các môn chuyên tương ứng.
3. Nội dung ôn tập: Theo văn bản hướng dẫn hiện hành của Sở GDĐT Bắc Giang
II. Điều kiện, đăng kí dự tuyển
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
1.1. Đối tượng dự tuyển: Những học sinh có đủ điều kiện theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 5 năm 2014. (Xem chi tiết tại đây) 1.2. Điều kiện dự tuyển Để được dự tuyển, học sinh đạt đồng thời ba (03) điều kiện sau:
– Xếp loại hạnh kiểm Tốt năm lớp 9, các năm còn lại của cấp THCS xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên; Xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ Khá trở lên.
– Tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2015-2016 xếp loại từ Khá trở lên.
– Thí sinh đăng kí thi vào các lớp chuyên, phải có điểm trung bình môn cả năm lớp 9 (tương ứng với môn thi) như sau: các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học đạt từ 8,0 trở lên; các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh đạt từ 7,0 trở lên. Thí sinh thi chuyên Tin học lấy điểm trung cả năm môn Toán; thí sinh thi chuyên tiếng Trung, tiếng Pháp lấy điểm trung bình cả năm môn tiếng Anh.
1.2. Đăng kí dự tuyển
– Mỗi học sinh chỉ được đăng kí dự tuyển vào một môn chuyên thuộc một buổi thi (mỗi học sinh đăng kí tối đa 02 môn chuyên theo lịch thi).
– Các học sinh đăng kí dự thi chuyên Toán, chuyên tiếng Anh có thể đăng kí thêm một nguyện vọng 2 (dự thi chuyên Toán có thể đăng kí thêm nguyện vọng 2 là chuyên Tin; dự thi chuyên tiếng Anh có thể đăng kí thêm nguyện vọng 2 là chuyên tiếng Pháp hoặc chuyên tiếng Trung).
III. Phương thức tuyển sinh Thực hiện theo 2 vòng:
1. Vòng 1: Sơ tuyển
– Học sinh đáp ứng điều kiện dự tuyển (Mục II.1)
– Tuyển thẳng: Học sinh đoạt giải Nhất trong kì thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp Tỉnh năm học 2015-2016 đã đạt vòng sơ tuyển.
2. Vòng 2: Thi tuyển
Mỗi thí sinh tham gia dự thi 04 bài thi, trong đó gồm:
– 03 bài thi của 03 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, cùng đề và thời gian thi với kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 (môn thi nền);
– 01 bài thi môn chuyên theo đăng ký dự thi của thí sinh (Mục II. 2)
3. Hình thức thi vòng 2
– Thi theo hình thức tự luận; môn tiếng Anh có nội dung thi yêu cầu về kĩ năng nghe và kĩ năng viết đoạn văn.
– Điểm các bài thi nền tính theo thang điểm 10, bài thi môn chuyên tính theo thang điểm 20.
IV. Hồ sơ tuyển sinh
1. Phiếu đăng kí dự tuyển có dán ảnh đóng dấu giáp lai của trường THCS nơi học sinh học lớp 9 (Phiếu theo mẫu thống nhất của Sở GDĐT).
2. Học bạ cấp THCS (bản chứng thực).
3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do Hiệu trưởng trường THCS cấp (bản chứng thực).
4. Giấy chứng nhận giải văn hóa lớp 9 từ cấp Tỉnh trở lên nếu có (bản chứng thực).
V. Tổ chức tuyển sinh
1. Vòng 1 Phát hành và nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 27/5/2016 đến hết ngày 01/6/2016 tại trường THPT Chuyên Bắc Giang. Hồ sơ đã nộp, nhà trường không trả lại.
2. Vòng 2: Ngày thi, địa điểm thi, lịch thi
2.1. Ngày thi vòng 2: 08, 09, 10/6/2016. 2.2.
Địa điểm dự thi: Thi tại trường THPT Chuyên Bắc Giang, Đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.
2.3. Lịch thi
– Những học sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 xem Số báo danh, phòng thi tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang từ 11 giờ 00 ngày 07/6/2016.
– Học sinh dự thi: 6 giờ 30 phút ngày 08/6/2016 có mặt tại trường THPT Chuyên Bắc Giang để dự khai mạc kì thi và thi môn thứ nhất theo lịch.
Lịch thi cụ thể
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ mở bì đề thi
Giờ phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm bài
08/6/
2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
07 giờ 45
07 giờ 55
08 giờ 00
chiều
Tiếng Anh
 60 phút
14 giờ 15
14 giờ 25
14 giờ 30
09/6/
2016
Sáng
Toán
120 phút
07 giờ 45
07 giờ 55
08 giờ 00
Chiều
Toán, Vật lí, Ngữ văn, Sinh học
150 phút
14 giờ 15
14 giờ 25
14 giờ 30
10/6/
2016
Sáng
Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh
150 phút
07 giờ 45
07 giờ 55
08 giờ 00  
 VI. Điều kiện trúng tuyển
1. Điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển = tổng điểm 04 bài dự thi + Điểm khuyến khích (nếu có).
Điểm khuyến khích:Thí sinh đăng kí môn chuyên trùng với môn đoạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi văn hoá lớp 9 cấp tỉnh năm học 2015-2016 được cộng điểm khuyến khích như sau:
Giải Nhì cộng 02 điểm; Giải Ba cộng 1,0 điểm.
2. Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển
2.1. Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài dự thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (tính theo thang điểm 10).
2.2. Điểm xét trúng tuyển lấy từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Riêng môn Tin học: xét tuyển các học sinh có điểm từ cao đến thấp kể cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 cho hết chỉ tiêu chuyên Tin học (chuyên Toán, chuyên Tin thi cùng một đề Toán).
2.3. Đối với những môn có xét tuyển nguyện vọng 2:
– Đối với các lớp chuyên tiếng Pháp, tiếng Trung chỉ tuyển 70% chỉ tiêu cho nguyện vọng 1, 30% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2.
+ 30% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với lớp chuyên tiếng Pháp được lấy từ chuyên tiếng Anh sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu chuyên tiếng Anh.
+ 30% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 đối với lớp chuyên tiếng Trung được lấy từ chuyên tiếng Anh sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu cho các lớp chuyên tiếng Anh.
3. Đối với những học sinh đăng kí nhiều hơn 1 nguyện vọng, ưu tiên xét chọn theo nguyện vọng 1, nếu học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới xét nguyện vọng 2. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có giải trong kì thi văn hóa cấp tỉnh năm học 2015-2016 cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn. 4. Nếu thí sinh không đủ điểm xét tuyển vào trường chuyên thì căn cứ vào điểm 3 môn thi nền: Toán, Văn, Tiếng Anh để xét tuyển vào các trường THPT như điểm trúng tuyển vào các trường mà thí sinh đăng ký.
VII. Lịch báo trúng tuyển và gọi nhập học (Có thông báo cụ thể sau) Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học gồm: các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (bản chính); Học bạ cấp THCS (bản chính); bản sao giấy khai sinh; hộ khẩu công chứng.
Theo Sở GD&ĐT Bắc Giang

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top