Dưới đây là lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 đã được các Sở GD-ĐT công bố
1. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu 
- Thi 2 ngày: 30 - 31/5/2016
- Thi 2 bài, một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên: một trong 7 môn chuyên (bắt buộc): Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn và tiếng Anh.
Ngày 7/6 công bố điểm thi

2. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Bình Dương
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm   bài
Bắt đầu làm bài
1/6/
2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
8h00
Chiều
Tiếng Anh
60 phút
14h00
2/6/
2016
Sáng
Toán
120 phút
8h00
3/6/
2016
Sáng
(Thi môn chuyên)
Toán,
Ngữ văn
150 phút
8h00
Chiều
(Thi môn chuyên)
Vật lí,
Lịch sử
Ngoại ngữ
150 phút
14h00
4/6/
2016
Sáng
(Thi môn chuyên)
Tiếng Anh
120 phút
8h00
Sinh học
Tin học.
150 phút
Chiều
(Thi môn chuyên)
Hóa học,
120 phút
8h00
Địa lí,
150 phút
14h00
Ngày 16-18/6: công bố điểm thi, 


3. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Chuyên Đồng Tháp
Thi chuyên: 3 ngày là 1, 2 và 3/6/2016.
Ngày 10/6 công bố điểm thi

4. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Chuyên Ninh Thuận
Thi 2 ngày: 1 - 2/6/2016.
Thi 3 môn Ngữ văn, Toán và môn chuyên
Ngày 9/6 công bố điểm thi

5. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Khánh Hòa
Thi 2 ngày (4 buổi thi): ngày 2 và ngày 3/6/2016
Thi 4 môn: Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh và môn chuyên.
Ngày 16-18/6: công bố điểm thi,

6. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Hưng Yên
THPT không chuyên năm học 2016-2017, thi trong 2 ngày: 3-4/6/2016 
Ngày 16-18/6: công bố điểm thi,

7. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Chuyên Hưng Yên
Trường THPT Chuyên Hưng Yên, thi 2 ngày: 6-7/6/2016
Ngày 16-18/6: công bố điểm thi, 


8. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 chuyên Bình Định
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Thời điểm
giao đề
06/6
/2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
7giờ 30
Chiều
Toán
120 phút
14 giờ 00
07/6
/2016
Sáng
(thi chuyên)
Ngữ văn (chuyên)
T.Anh (chuyên)
Toán (ch-Toán)
Toán (ch-Toán-Tin)
Vật lí (chuyên)
Hóa học (chuyên)
Sinh học (chuyên)
150 phút
7 giờ 30
Chiều
T.Anh
90 phút
14 giờ 00
Ngày 14-16/6: công bố điểm thi, 

9. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Cần Thơ
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Phát đề thi
cho TS
Bắt đầu
làm bài
Thời gian thu bài
07/6/
2016
Sáng
Toán
120 phút
07 giờ 25
07 giờ 30
09 giờ 30
Chiều
Ngoại ngữ
60 phút
13 giờ 55
14 giờ 00
15 giờ 00
08/6/
2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
07 giờ 25
07 giờ 30
09 giờ 30
09/6/
2016

 
Sáng
Môn chuyên
150 phút
07 giờ 25
07 giờ 30
10 giờ 00
Chiều
Thi nói môn chuyên  tiếng Anh

 
13 giờ 30

 

 
Ngày 20-22/6: công bố điểm thi,

10. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Hà Nội
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Phát đề thi cho TS
Bắt đầu
làm bài
08/6/
2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
7h55 
8h00
Chiều
Toán
120 phút
14h25
14h30
09/06/
2016
Sáng
Ngoại ngữ 
120 phút
7h55
8h00
Chiều
(Thi các
môn
chuyên)
Ngữ văn, Toán,
Tin học, Sinh học
150 phút
14h25
14h30
Tiếng Pháp;
Tiếng Nhật (môn thay thế)
120 phút
14h25
14h30
10/6/
2016
Sáng
(Thi các
môn
chuyên)
Vật lí, Lịch sử, Địa lí 
150 phút
7h55
8h00
Hoá học, Tiếng Anh
120 phút
7h55
8h00
Ngày 21/6: công bố điểm thi, ngày 11/7 công bố điểm chuẩn chính thức
Ngày 24/6 công bố điểm thi chuyên, 25/6 công bố điểm chuẩn chuyên.

11. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Bắc Giang
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Mở bì
đề thi
Phát đề thi 
cho TS
Bắt đầu
làm bài
08/6/
2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
07 giờ 45
07 giờ 55
08 giờ 00
chiều
Tiếng Anh
 60 phút
14 giờ 15
14 giờ 25
14 giờ 30
09/6/
2016
Sáng
Toán
120 phút
07 giờ 45
07 giờ 55
08 giờ 00
Chiều
Toán, Vật lí, Ngữ văn, Sinh học
150 phút
14 giờ 15
14 giờ 25
14 giờ 30
10/6/
2016
Sáng
Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh
150 phút
07 giờ 45
07 giờ 55
08 giờ 00  

12. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Đà Nẵng
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Bắt đầu làm bài
8/6/
2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
8 giờ 00
Chiều
Tiếng Anh
90 phút
14 giờ 00
9/6/
2016
Sáng
Toán
120 phút
8 giờ 00
10/6/
2016

Các môn
chuyên
150 phút

Ngày 22-23/6: công bố điểm thi

13. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Ninh Bình
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
 làm bài
Cắt túi 
đề thi
Phát đề 
cho TS
Bắt đầu
làm bài
08/6
/2016
CHIỀU
Ngữ văn
120 phút
14giờ 20
14giờ 25
14giờ 30
09/6
/2016
SÁNG
Toán
120 phút
7giờ 20
7giờ 25
7giờ 30
CHIỀU
Tiếng Anh
60 phút
14giờ 20
14giờ 25
14giờ 30
10/6
/2016
SÁNG
Thi các
môn chuyên
150 phút
7giờ 20
7giờ 25
7giờ 30
CHIỀU
Thi kỹ năng nói môn chuyên Tiếng Anh
 Từ 14 giờ; Thời gian thi kỹ năng nói đối với môn chuyên Tiếng Anh: 05 phút chuẩn bị, 02 phút nói.
Ngày 22/6: công bố điểm thi, 

14. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Đồng Nai
Thi viết 3 môn: Toán (tự luận), Ngữ văn (tự luận) và tiếng Anh (trắc nghiệm; tự luận).
Thi vào trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, ngoài 3 môn chung là Toán, Ngữ văn và tiếng Anh thì phải dự thi thêm môn chuyên tương ứng, thời gian thi: 150 phút.
Ngày thi: 3 ngày 8, 9, 10-6-2016.

15. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 An Giang
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ mở đề tại phòng Hội đồng
Giờ phát đề tại phòng thi
Giờ bắt đầu
làm bài

09-6-
2016
Sáng
Ngữ văn
120phút
7h 15
7h 25
7h 30

Chiều

Anh/Môn3
60phút

14h 00

14h 25

14h 30
10-6-
2016
Sáng
Toán
120phút
7h 15
7h 25
7h 30

Chiều

Chuyên

13h 30

13h 55

14h 00
Công bố điểm thi ngày 21-6, 
Công bố DC16 chuyên TNH và TKN ngày 28-6
Công bố DC16 không chuyên ngày 11-7

 16. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Vĩnh Long
Thi 2 ngày: 9 - 10/6/2016.

17. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Hải Phòng
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Giờ phát đề
cho thí sinh
Giờ bắt đầu
làm bài
10/6/2016
(Thứ sáu)
Sáng
Ngữ văn
120 phút
8 giờ 00
8 giờ 05’
Chiều
Toán
120 phút
14 giờ 00
14 giờ 05’
Ngày 22/6 công bố điểm thi

18. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Bình Thuận
Ngày
Buổi
Giờ bắt đầu
làm bài
Môn thi (hệ số)
10/6/
2016
Sáng
8h00
Ngữ văn (hệ số 1)
Chiều
14h00
Toán (hệ số 1)
11/6/
2016
Sáng
8h00
Tiếng Anh (hệ số 1)
Chiều
14h00
Toán(hệ số 2),
Sinh học(hệ số 2),
Ngữ văn (hệ số 2)
12/6/
2016
Sáng
8h00
Hóa học(hệ số 2),
Vật lý(hệ số 2),
Lịch sử (hệ số 2)
Chiều
14h00
Tiếng Anh(hệ số 2),
Tin học(hệ số 2),
Địa lý (hệ số 2)

19. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tiền Giang
Ngày thi: từ ngày 10 đến 12-6-2016.

20. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tp HCM
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ mở túi đề thi
Giờ phát đề thi cho TS
Giờ bắt đầu làm bài
11/6/
2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
7h 40
7h 55
8h 00
Chiều
Ngoại ngữ
60 phút
13h 40
13h 55
14h 00
12/6/
2016
Sáng
Toán
120 phút
7h 40
7h 55
8h 00
Chiều
(Thi các môn chuyên)
Toán, Vật lí,Sinh học, Ngữ văn,Lịch sử, Địa lí,Tin học.
150 phút
13h 40
13h 55
14h 00
Hóa học,
Ngoại ngữ
120 phút
13h 40
13h 55
14h 00
Ngày 22/6 công bố điểm thi; 11/7 công bố ĐC

21. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Cao Bằng
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
12/6/
2016
sáng
Ngữ văn
120 phút
chiều
Toán
120 phút
13/6/
2016
sáng
Vật lý
60 phút
chiều
Toán chuyên,
Ngữ văn chuyên,
Sinh học chuyên
14/6/
2016
sáng
Vật lý chuyên,
Hóa học chuyên,
Tiếng Anh chuyên

22. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Ngày
Buổi
Môn
Thời gian làm bài
13/6/2016
Sáng
Ngữ Văn
120 phút
Chiều
Tiếng Anh
60 phút
14/6/2016

Toán
120 phút

23. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 tại Ninh Thuận
Các trường THPT, THPT DTNT tỉnh, PT DTNT Pinăng Tắc: thi 2 môn Ngữ văn, Toán trong ngày 14/6/2016.

24. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 tại Quảng Ngãi
 * Lịch thi vào các trường THPT không chuyên:
Ngày thi
Buổi thi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ mở bì phát đề thi
Giờ bắt đầu làm bài thi
14/6/2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Toán
120 phút
13 giờ 55
14 giờ 00
15/6/2016
Sáng
Tiếng Anh
100 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
* Lịch thi vào trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh:
Ngày thi
Buổi thi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ mở bì phát đề thi
Giờ bắt đầu làm bài thi
14/6/2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Toán
120 phút
13 giờ 55
14 giờ 00


25. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 Đồng Tháp
Thi THPT không chuyên: 2 ngày là 15 và 16/6/2016.
Thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

26. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 tại Bình Định
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian
làm bài
Mở
bì đề
Phát
đề thi
Bắt đầu
làm bài
18/6
/2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
7 giờ 15
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Tiếng Anh
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 25
14 giờ 30
19/6
/2016
Sáng
Toán
120 phút
7 giờ 15
7 giờ 25
7 giờ 30


27. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 tại Nam Định

 Ngày
 Buổi
Môn thi
Cắt bì
đề thi
Phát đề
cho TS
Bắt đầu
làm bài
Thời gian
làm bài
22/6
/2016
 Chiều
 Ngữ văn
 14giờ 00
 14giờ 25
 14giờ 30
 120phút
 23/6
/2016
 Sáng
 Toán
 7giờ 30
 7giờ 55
 8giờ 00
 120phút
 Chiều
 Bài
tổng hợp
 14giờ 00
 14giờ 25
 14giờ 30
 90phút

28. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 tại Bình Phước
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm   bài
30/6/
2016
Sáng
Ngữ văn
120 phút
Chiều
Toán
120 phút
1/7/
2016
Sáng
Môn thứ 3
60 phút
Tiếng Anh
Chiều
Ngữ văn (chuyên),
Vật lí (chuyên)
2/7/
2016
Sáng
Tiếng Anh (chuyên)
Hóa học (chuyên),
Chiều
Toán (chuyên)

29. Lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016 - 2017 tại Bắc Ninh
Thi 3 môn là Toán, Ngữ văn (đều 120 phút) và Tiếng Anh (60 phút).
Ngày thi dự kiến vào 15-16/7/2016.


(Tiếp tục cập nhật)
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top