Năm học 2016 - 2017, Vĩnh Long vẫn thực hiện phương án tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh là thi tuyển.

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông cho tất cả các trường THPT theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT.
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Kiêm, trường PT Dân tộc nội trú, trường Năng khiếu thể dục, thể thao sẽ có công văn hướng dẫn tuyển sinh riêng.

2. Thi bắt buột 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

3. Học sinh được ĐK 2 nguyện vọng:
Học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng xét tuyển vào 2 trường THPT.
Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, danh sách học sinh không trúng tuyển sẽ được chuyển sang xét tuyển vào trường nguyện vọng 2 nếu trường nguyện vọng 2 đó tuyển chưa đủ chỉ tiêu.
Học sinh xét tuyển nguyện vọng 2 trong địa bàn phải có điểm tuyển sinh lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của học sinh trong địa bàn ít nhất 10%, học sinh xét tuyển nguyện vọng 2 ngoài địa bàn phải có điểm tuyển sinh lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của học sinh ngoài địa bàn ít nhất 10% mới được đưa vào danh sách xét tuyển.
Những học sinh không trúng tuyển cả 2 nguyện vọng được chọn trung tâm giáo dục thường xuyên thuận tiện nhất hoặc trường THPT có hệ giáo dục thường xuyên để đăng ký học không phải xét tuyển.

3. Chỉ tiêu xét tuyển:
Năm học 2016-2017, Vĩnh Long tuyển 80% học sinh tốt nghiệp THCS vào học hệ giáo dục phổ thông, số còn lại sẽ học hệ giáo dục thường xuyên, học nghề hoặc tham gia lao động. Chỉ tiêu tuyển sinh và địa bàn tuyển sinh của các trường THPT sẽ được thông báo vào đầu tháng 4/2016.

4. Lịch thi: dự kiến 2 ngày, từ ngày 9 - 10/6/2016.

5. Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm tuyển sinh được tính trên cơ sở điểm thi 3 môn của học sinh trong kỳ thi tuyển và các điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

6. Điểm chuẩn:
Căn cứ điểm tuyển sinh của học sinh và địa bàn nơi học sinh học lớp 9. Căn cứ vào kết quả chấm thi, hội đồng tuyển sinh của trường sẽ xác định điểm chuẩn trúng tuyển cho đối tượng học sinh trong địa bàn, đối tượng học sinh ngoài địa bàn và chọn học sinh có điểm tuyển sinh cao nhất đến thấp dần xuống cho đủ chỉ tiêu đã công bố của từng trường.

Điểm chuẩn tuyển sinh cho học sinh ngoài địa bàn phải cao hơn điểm chuẩn tuyển sinh trong địa bàn ít nhất 20% điểm số.

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top