Chỉ tiêu mới tuyển sinh vào lớp 10 của mỗi trường THPT trên địa bàn tỉnh Nam ĐỊnh khá ổn định trong nhiều năm trở lại đây.


Những trường THPT lớn thường có chỉ tiêu lớn, những trường nhỏ thường có chỉ tiêu thấp. Thứ hạng chỉ tiêu thường tỉ lệ thuận với thứ hạng trường THPT.
Để lấy kết quả xếp hạng thứ tự chỉ tiêu trong nhiều năm liên tục của toàn bộ 44 trường THPT trên địa bàn tỉnh Nam Định, soạn tinh:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785

Cụ thể từng trường THPT như sau:
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin lấy số liệu xếp thứ tự chỉ tiêu vào 10 nhiều năm liên tục
1
An Phúc
89680
Soạn: HG 89680 Gửi 8785
2
Đại An
89695
Soạn: HG 89695 Gửi 8785
3
Đỗ Huy Liệu
89665
Soạn: HG 89665 Gửi 8785
4
Giao Thủy
89678
Soạn: HG 89678 Gửi 8785
5
Giao Thủy B
89677
Soạn: HG 89677 Gửi 8785
6
Giao Thủy C
89676
Soạn: HG 89676 Gửi 8785
7
Hải Hậu A
89685
Soạn: HG 89685 Gửi 8785
8
Hải Hậu B
89684
Soạn: HG 89684 Gửi 8785
9
Hải Hậu C
89683
Soạn: HG 89683 Gửi 8785
10
Hoàng Văn Thụ
89701
Soạn: HG 89701 Gửi 8785
11
Lê Quý Đôn
89687
Soạn: HG 89687 Gửi 8785
12
Lương Thế Vinh
89702
Soạn: HG 89702 Gửi 8785
13
Lý Nhân Tông
89694
Soạn: HG 89694 Gửi 8785
14
Lý Tự Trọng
89693
Soạn: HG 89693 Gửi 8785
15
Mỹ Lộc
89704
Soạn: HG 89704 Gửi 8785
16
Mỹ Tho
89697
Soạn: HG 89697 Gửi 8785
17
Nam Trực
89692
Soạn: HG 89692 Gửi 8785
18
Nghĩa Hưng A
89670
Soạn: HG 89670 Gửi 8785
19
Nghĩa Hưng B
89669
Soạn: HG 89669 Gửi 8785
20
Nghĩa Hưng C
89668
Soạn: HG 89668 Gửi 8785
21
Nghĩa Minh
89666
Soạn: HG 89666 Gửi 8785
22
Ngô Quyền
89706
Soạn: HG 89706 Gửi 8785
23
Nguyễn Bính
89699
Soạn: HG 89699 Gửi 8785
24
Nguyễn Du
89691
Soạn: HG 89691 Gửi 8785
25
Nguyễn Đức Thuận
89700
Soạn: HG 89700 Gửi 8785
26
Nguyễn Huệ
89707
Soạn: HG 89707 Gửi 8785
27
Nguyễn Khuyến
89708
Soạn: HG 89708 Gửi 8785
28
Nguyễn Trãi
89686
Soạn: HG 89686 Gửi 8785
29
Nguyễn Trường Thúy
89671
Soạn: HG 89671 Gửi 8785
30
Phạm Văn Nghị
89696
Soạn: HG 89696 Gửi 8785
31
Quất Lâm
89675
Soạn: HG 89675 Gửi 8785
32
Thịnh Long
89682
Soạn: HG 89682 Gửi 8785
33
Tống Văn Trân
89698
Soạn: HG 89698 Gửi 8785
34
Trần Hưng Đạo
89705
Soạn: HG 89705 Gửi 8785
35
Trần Nhân Tông
89667
Soạn: HG 89667 Gửi 8785
36
Trần Quốc Tuấn
89681
Soạn: HG 89681 Gửi 8785
37
Trần Văn Bảo
89690
Soạn: HG 89690 Gửi 8785
38
Trần Văn Lan
89703
Soạn: HG 89703 Gửi 8785
39
Trực Ninh
89689
Soạn: HG 89689 Gửi 8785
40
Trực Ninh B
89688
Soạn: HG 89688 Gửi 8785
41
Vũ Văn Hiếu
89679
Soạn: HG 89679 Gửi 8785
42
Xuân Trường
89674
Soạn: HG 89674 Gửi 8785
43
Xuân Trường B
89673
Soạn: HG 89673 Gửi 8785
44
Xuân Trường C
89672
Soạn: HG 89672 Gửi 8785
Xem thêm: 
>> 
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top