Tổng cục Chính trị Công an nhân dân vừa công bố phương thức tuyển sinh của các trường đại học khối công an nhân dân năm 2016. Theo đó, chỉ tiêu vào các trường công an nhân dân năm nay đều giảm.


- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN (phía Bắc – HCB; phía Nam - HCN): 280 chỉ tiêu
1. Các ngành đào tạo đại học: 250 chỉ tiêu
Ngành
Khối
Chỉ tiêu
Thí sinh phía Bắc (quy ước):
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông
A, A1
150
Thí sinh phía Nam (quy ước):
- Công nghệ thông tin
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông
A, A1
100

2. Gửi đào tạo ngoài ngành Công an: 30 chỉ tiêu
Xét chọn trong số dự tuyển vào trường để gửi đào tạo


Nơi để gửi đào tạo
Khối
Chỉ tiêu
- Học viện Hậu cần – Bộ Quốc phòng
A, A1
20
- Học viện Kỹ thuật Mật mã
A
10

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top