Năm 2016, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam tuyển sinh 36 chuyên ngành bậc ĐH và 7 chuyên ngành bậc CĐ. Trường xác định điểm xét tuyển theo từng chuyên ngành.

Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng thời hai phương thức xét tuyển:
1. Xét tuyển dựa kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (tất cả các ngành/chuyên ngành).
2. Xét tuyển theo kết quả học tập, rèn luyện 3 năm THPT (với 20% chỉ tiêu các chuyên ngành khối đi biển gồm: D101, D102, C101, C102, C103).
Cụ thể chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành như sau:

Ngành học/ Mã ngành
Chỉ tiêu
Môn xét tuyển
Nhóm Kỹ thuật & công nghệ  (25 chuyên ngành)
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Văn, Hóa

Khoa học Hàng hải / D840106
 + Điều khiển tàu biển D101
+ Khai thác máy tàu biển D102
180
135
Kĩ thuật điện tử, truyền thông/ D520207
+ Điện tử viễn thông/ D104
90
Kĩ thuật điều khiển & Tự động hoá / D520216
+ Điện tự động tàu thủy / D103
+ Điện tự động công nghiệp / D105
+ Tự động hóa hệ thống điện / D121
90
90
90
Kĩ thuật tàu thuỷ / D520122
+ Máy tàu thủy / D106
+ Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi / D107
+ Đóng tàu và công trình ngoài khơi / D108
90
45
45
Kĩ thuật cơ khí / D520103
+ Máy nâng chuyển/ D109
+ Kỹ thuật cơ khí /D116
+ Cơ điện tử /D117
+ Kỹ thuật ô tô /D122
+ Kỹ thuật nhiệt lạnh/ D123
+ Tự động thủy khí/ D128
45
90
45
45
45
45
Kĩ thuật công trình biển/ D580203
+ Xây dựng công trình thủy/ D110
+ Kỹ thuật an toàn hàng hải/ D111
90
45
Kĩ thuật XD công trình giao thông / D580205
+ Kỹ thuật cầu đường / D113
90
Công nghệ thông tin / D480201
+ Công nghệ thông tin / D114
+ Kỹ thuật phần mềm/ D118
+ Truyền thông & Mạng máy tính D119
90
45
45
Kĩ thuật môi trường / D520320
+ Kỹ thuật môi trường / D115
+ Kỹ thuật hóa dầu / D126
90
45
Kĩ thuật công trình xây dựng / D580201
+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp / D112
90
+ Kiến trúc dân dụng & công nghiệp / D127

45
Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật
Toán, Hóa,Vẽ mỹ thuật
Toán, Văn,Vẽ mỹ thuật
Toán, Anh, Vẽ mỹ thuật
(Vẽ mỹ thuật hệ số 2)
Nhóm Kinh tế & Luật  (07 chuyên ngành)
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Văn, Hóa

Kinh tế vận tải D840104
+ Kinh tế vận tải biển / D401
+ Kinh tế vận tải thủy/ D410
+ Logistics/ D407
135
45
135
Kinh doanh quốc tế / D340120
+ Kinh tế ngoại thương / D402
135
Quản trị kinh doanh D340101
+ Quản trị kinh doanh D403
+ Tài chính kế toán D404
90
135
Khoa học Hàng hải / D840106
+ Luật hàng hải / D120
90
Nhóm Ngoại ngữ (02 chuyên ngành)
Toán, Văn, Anh
Toán, Lý, Anh
Toán, Địa, Anh
Văn, Sử, Anh
(Tiếng Anh hệ số 2)
Ngôn ngữ Anh D220201
+ Tiếng Anh thương mại/ D124
+ Ngôn ngữ Anh /D125
60
60
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (02 chuyên ngành)
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Văn, Hóa

Kinh tế vận tải /D840104
+ Kinh tế hàng hải/ A408
100
Kinh doanh quốc tế/ D340120
+ Kinh doanh quốc tế & Logistics/ A409
100
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 chương trình)
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Văn, Hóa

Kinh tế vận tải/ D840104
+ Kinh tế vận tải biển/ H401
90
Kinh doanh quốc tế/ D340120
+ Kinh tế ngoại thương/ H402
90
Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa/ D520216
+ Điện tự động công nghiệp / H105
45
Công nghệ thông tin/ D480201
+ Công nghệ thông tin / H114
45
ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG  (07 chuyên ngành, 315 chỉ tiêu)
Điều khiển tàu biển /C840107
+ Điều khiển tàu biển/ C101
45
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Anh
Toán, Văn, Anh
Toán, Văn, Hóa
Vận hành khai thác máy tàu C840108
+ Khai thác máy tàu biển / C102
45
Công nghệ kĩ thuật điều khiển & Tự động hóa/ C510303
+ Kỹ thuật điện tàu thủy C103
+ Điện tự động công nghiệpC105

45
45
Khai thác vận tải/ C840101
+ Kinh tế vận tải biển/C401
45
Quản trị kinh doanh/ C340101
+ Quản trị kinh doanh/ C403
+ Tài chính kế toán/C404
45
45

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top