Điểm chuẩn trúng tuyển vào từng ngành học trường Đại hoạc Ngoại thương cơ sở II TPHCM (NTS) năm học 2017 - 2018
Tra nhanh điểm chuẩn dự kiến trường Đại hoc Ngoại thương cơ sở II TPHCM năm học 2017-2018 (Áp dụng cho KV3) 

Soạn tin: HG STT+NTS gửi 8785

Trong đó:
NTS là mã trường ĐH Ngoại Thương cơ sở II TPHCM
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn vào ngành Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán, khối D01STT là 1
Soạn tin: HG 1NTS gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển năm hoạc 2017 - 2018 vào ĐH Ngoại Thương (NTS) cơ sở phía Nam như sau: 
STT
ngành
ĐH Ngoại Thương
(phía Nam)
Tổ
hợp
Soạn tin xem ĐC 2017
1
NTS01
Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán
D01
Soạn: HG 1NTS gửi 8785
2
NTS01
Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán
D06
Soạn: HG 2NTS gửi 8785
3
NTS01
Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán
D07
Soạn: HG 3NTS gửi 8785
4
NTS01
Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán
A01
Soạn: HG 4NTS gửi 8785
5
NTS01
Kinh tế, Quản trị kinh doan, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán
A00
Soạn: HG 5NTS gửi 8785


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******
* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
* Mã trường: NTS
* Địa chỉ: Số 15, đường D5, phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh;
* Điện thoại: (08) 35127.254. Fax: (08) 35127255.
* Webiste: http://cs2.ftu.edu.vn
Mã xét tuyển, Nhóm ngành, Chỉ tiêu, Tổ hợp xét tuyển năm 2017 như sau :
Mã xét tuyển
Nhóm ngành
Tên ngành
Tên chuyên ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
2017
NTS01
Nhóm ngành Kinh tế;
Quản trị kinh doanh;
Kế toán;
Tài chính-Ngân hàng
Kinh tế
Kinh tế đối ngoại
A00; A01;D01; D06; D07
500
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh quốc tế
A00; A01; D01; D07
150
Kế toán
Kế toán-Kiểm toán
100
Tài chính-Ngân hàng
Tài chính quốc tế
150
 Tổng chỉ tiêu
900
Ký hiệu tổ hợp các môn xét tuyển:  A00 (Toán, Lý, Hoá); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật) ;D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh);
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Cơ sở II-TP.Hồ Chí Minh theo Mã Nhóm Ngành là NTS01 (thí sinh chỉ có thể đăng ký xét tuyển bằng một Mã xét tuyển duy nhất là NTS01)
- Điểm trúng tuyển được xác định riêng cho Cơ sở II-TP.Hồ Chí Minh và được xác định theo Nhóm ngành (Mã xét tuyển).
- Thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào Cơ sở II-TP.Hồ Chí Minh theo Nhóm ngành (theo Mã xét tuyển) được xét tuyển vào ngành/chuyên ngành đào tạo của trường căn cứ trên nguyện vọng đăng ký ngành/chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên của thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chuyên ngành xét tuyển.
- Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của Nhóm ngành (Mã xét tuyển), số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của Nhóm ngành (Mã xét tuyển) tại ngưỡng điểm trúng tuyển (số chỉ tiêu xét tuyển còn lại bằng chỉ tiêu xét tuyển trừ số thí sinh có số điểm cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển) thì Nhà trường sẽ sử dụng tiêu chí phụ là điểm thi môn Toán để xét tuyển đối với các thí sinh tại ngưỡng điểm trúng tuyển.
- Chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển: Điểm trúng tuyển của tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D06 và D07 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 1điểm/30 điểm 
Tổ chức tuyển sinh: 
- Thời gian và hình thức đăng ký xét tuyển: theo quy định và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.     
Chính sách ưu tiên: 
Xét tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển theo quy định về xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và quy định cụ thể của Nhà trường (xem chi tiết tại website của Nhà trường: www.ftu.edu.vn).         
Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:  
Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.    
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:
- Thực hiện theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ban hành theo nghị định 86/2015/NĐ-CP và thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
- Học phí dự kiến năm học 2017-2018 đối với chương trình đại trà16.8 triệu đồng/sinh viên/năm. Dự kiến học phí được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.
- Học phí của các chương trình Chất lượng cao dự kiến là 30 triệu đồng/năm. Dự kiến học phí của các chương trình này được điều chỉnh hàng năm không quá 5%/năm.       
Các nội dung khác:  
Các chương trình chất lượng cao: Sau khi trúng tuyển vào trường, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào các chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh. Căn cứ vào trình độ ngoại ngữ và nguyện vọng của các thí sinh, Nhà trường sẽ xét tuyển đào tạo ba Chương trình chất lượng cao gồm: Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh quốc tế, Ngân hàng và Tài chính quốc tế. 

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top