ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT Quốc gia môn Văn: Chủ đề NGHỊ LUẬN VĂN HỌC, gồm 4 chuyên đề sau đây:
Chuyên đề 1: Nghị luận về bài thơ, đoạn thơ
Chuyên đề 2. Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi
Chuyên đề 3. Nghị luận về ý kiến bàn về văn học
Chuyên đề 4. Nghị luận so sánh văn học

Chuyên đề 1: Nghị luận về bài thơ, đoạn thơ
Đề 1: Nghị luận về đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến, Việt Bắc
Đề 2: Nghị luận về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh


Chuyên đề 2: Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi
Đề 3: Nghị luận về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu 

Chuyên đề 3: Nghị luận về ý kiến bàn về văn học
Đề 4: Nghị luận về bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng


Chuyên đề 4: Nghị luận so sánh văn học
Đề 5: Nghị luận về đoạn thơ trong bài thơ Tương tư, Việt Bắc
Đề 6: Nghị luận tác phẩm VợNhặt, Chiếc thuyền ngoài xa
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top