Thống kê lịch sử điểm chuẩn tuyển sinh vào từng ngành học trường Đại hoạc Ngoại thương Hà nội 5 năm liền từ 2011 đến 2015


Soạn tin: HG dấucách mã ngành gửi 8785 

Hoặc

HG dấucách LS tên ngành dấucách nth gửi 8785 

Ví dụ: Bạn muốn đăng kí nhận điểm chuẩn vào ngành Kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại thương:

Soạn tin: HG 987654 gửi 8785

Hoặc
HG LSkinhtedoingoai nth gửi 8785 


(Trong đó, 987654 hoặc LSkinhtedoingoai nth là mã ngành Kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại thương)
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top