CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU gồm 3 phần: Tóm tắt lý thuyết, Phương pháp giải bài tập các mạch điện xoay chiều và Trắc nghiệm trực tuyến.
Đây là chuyên đề luyện thi THPT quốc gia, thi HSG môn Vật lí, là tư liệu bổ ích giúp học sinh tự đánh giá năng lực đối với bộ môn Vật lí trước khi bước vào các đợt thi chính thức.


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾTCác mạch điện xoay chiều.
1- Mạch điện chỉ chứa một phần tử R,L,C.
a. Mạch điện chỉ có điện trở thuần R.
               cùng pha với i, j = ju - ji = 0 ; I = U/R và I0 = U0/R
            Lưu ý: Điện trở R cho dòng điện không đổi đi qua và có I = U/R
b. Mạch điện chỉ có cuộn thuần cảm L:
          nhanh pha hơn i là π/2 , j = ju - ji = π/2 ;  I = U/ZL và I0 = U0/ZL
         với ZL = ωL (Ω) là cảm kháng
            Lưu ý: Cuộn thuần cảm L cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn (không cản trở).
c.  Mạch điện chỉ có tụ điện C:
             chậm pha hơn iπ/2 , j = ju - ji = -π/2 ;  I = U/Zc và I0 = U0/Zc
           với Zc = 1/(ωC) (Ω) là dung kháng.
            Lưu ý: Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn).
   Chú ý:   Với mạch hoặc chỉ chứa L, hoặc chỉ chứa C, hoặc chứa LC không tiêu thụ công suất (P = 0)
                        Nếu i = I0coswt thì  u = U0cos(wt + j) ; với ju/i = ju - ji = -ji/u
                        Nếu u = U0coswt thì  i = I0cos(wt - j) ; với ju/i = ju - ji = -ji/u
2- Mạch điện RLC mắc nối tiếp.
a. Tổng trở của mạch.
Z = Ö[R2 + (ZL – Zc)2] (Ω)
       Với : R : điện trở thuần.
                ZL = ωL (Ω) : Cảm kháng
               Zc = 1/(ωC) (Ω) : Dung kháng.
b. Độ lệch pha của dòng điện và hiệu điện thế :
            tan j = (ZL – Zc)/R ; sinj = (ZL – Zc)/Z ; cosj = R/Z với – π/2 ≤ j ≤ π/2
            +  Khi ZL > ZC hay w > 1/Ö(LC) Þ j > 0 thì u nhanh pha hơn i.
            +  Khi ZL < ZC hay w < 1/Ö(LC) Þ j < 0 thì u chậm pha hơn i.
            +  Khi ZL = ZC hay w = 1/Ö(LC) Þ j = 0 thì u cùng pha với i
c. Định luật Ôm : I0 = U0/Z ; I = U/Z
d. Công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch RLC
-  Công suất tức thời: P = UIcosj + U0cos(2wt + ju + ji)  

-  Công suất trung bình: P = UIcosφ = I2R.

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP: Biểu thức của u và i

C. TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ THEO CHỦ ĐỀ; CLICK vào chủ đề để xem chi tiết.

Xem thêm:
>> Chuyên đề Dao động cơ
>> Chuyên đề Sóng cơ
>> Chuyên đề Sóng ánh sáng
>> Chuyên đề Lượng tử ánh sáng
>> Chuyên đề Hạt nhân nguyên tử
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top