ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút
Hình thức thi: Tự luận

Cấu trúc đề thi: gồm 5 bài
A. MÔN TOÁN - Đề chung
Bài 1 (từ 1,5 điểm 2,5 điểm)
Gồm một số câu kiểm tra nhanh việc vận dụng kiến thức cơ bản.
 Bài 2 (từ 1,0 điểm đến 2,0 điểm)
Rút gọn biểu thức và các vấn đề liên quan.
 Bài 3 (từ 2,0 điểm đến 3,0 điểm)
Phương trình; Hệ phương trình:
+) Hàm số, đồ thị và hệ phương trình
- Đường thẳng y = ax + b hoặc parbol y = ax2
- Hệ phương trình
- Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
+) Phương trình bậc hai hoặc phương trình quy về bậc hai
- Phương trình bậc hai
- Hệ thức Viét và ứng dụng
- Phương trình quy về bậc hai 
 Bài 4 (từ 3,0 đến 4,0 điểm)
Hình học phẳng (nội dung chủ yếu ở lớp 9):
          - Tứ giác nội tiếp
- Hệ thức trong tam giác 
          - Đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau
          - Ba điểm thẳng hàng .
- Độ dài đoạn thẳng
          - Số đo góc.
- Diện tích, thể tích
          - Quan hệ giữa đường thẳng.
- Cực trị hình học 
 Bài 5 (từ 1,0 điểm đến 2,0 điểm) 
          Bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình, bất đẳng thức, giá trị lớn nhất – nhỏ nhất,...

 B. MÔN TOÁN - Đề chuyên
 Bài 1 (từ 1,5 điểm đến 2,5 điểm)
 Các vấn đề liên quan đến biểu thức, đa thức.
 Bài 2 (từ 2,5 điểm đến 3,5 điểm)
 Phương trình; Hệ phương trình.
 Bài 3 (từ 3,0 điểm đến 4,0 điểm)
 Hình học phẳng.
 Bài 4 (từ 1,0 điểm đến 2,0 điểm)
 Số học: Các vấn đề về số nguyên; Nghiệm nguyên của phương trình và hệ phương trình.
 Bài 5 (từ 1,0 điểm đến 2,0 điểm)
 Bất đẳng thức; Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất; Bài toán về tổ hợp và suy luận lôgíc
Xem thêm:
>> Tra điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 của tất cả các trường THPT trên toàn quốc

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top