(Tradiemthituyensinh.com)- Tổng hợp điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trong 5 năm liền, từ năm 2011 đến năm 2015 tại Bình Định
Điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) vào lớp 10 trong 5 năm liên tục, từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016 của 31 trường THPT công lập không chuyên và trường chuyên Lê Quý Đôn tại Bình Định.
Tradiemthituyensinh.com đã thóng kê đầy đủ, chi tiết LSDC Bình Định trong 5 năm liền, các bạn học sinh và phụ huynh có thể tham khảo LSDC tuyển sinh vào lớp 10 tại Bình Dịnh trong 5 năm liên tục từ 2011 đến 2015 bằn cách soạn tin:
HG dấu cách Mã trường gửi 8785
Cách soạn tin lấy LSDC vào lớp 10 tại Bình Định của từng trường THPT như sau: 
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem LSDC
trong 5 năm liền
1
An Lương
137001
Soạn HG 137001  gửi 8785
2
Hòa Bình
137002
Soạn HG 137002  gửi 8785
3
Hoài Ân
137003
Soạn HG 137003  gửi 8785
4
Hùng Vương
137004
Soạn HG 137004  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
137005
Soạn HG 137005  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
137006
Soạn HG 137006  gửi 8785
7
Nguyễn Bỉnh Khiêm
137007
Soạn HG 137007  gửi 8785
8
Nguyễn Diêu
137008
Soạn HG 137008  gửi 8785
9
Nguyễn Du
137009
Soạn HG 137009  gửi 8785
10
Nguyễn Hồng Đạo
137010
Soạn HG 137010  gửi 8785
11
Nguyễn Hữu Quang
137011
Soạn HG 137011  gửi 8785
12
Nguyễn Trân
137012
Soạn HG 137012  gửi 8785
13
Quang Trung
137013
Soạn HG 137013  gửi 8785
14
Quốc học Quy Nhơn
137014
Soạn HG 137014  gửi 8785
15
Số 1 An Nhơn
137015
Soạn HG 137015  gửi 8785
16
Số 1 Phù Cát
137016
Soạn HG 137016  gửi 8785
17
Số 1 Phù Mỹ
137017
Soạn HG 137017  gửi 8785
18
Số 1 Tuy Phước
137018
Soạn HG 137018  gửi 8785
19
Số 2 An Nhơn
137019
Soạn HG 137019  gửi 8785
20
Số 2 Phù Cát
137020
Soạn HG 137020  gửi 8785
21
Số 2 Phù Mỹ
137021
Soạn HG 137021  gửi 8785
22
Số 2 Tuy Phước
137022
Soạn HG 137022  gửi 8785
23
Số 3 An Nhơn
137023
Soạn HG 137023  gửi 8785
24
Số 3 Phù Cát
137024
Soạn HG 137024  gửi 8785
25
Số 3 Tuy Phước
137025
Soạn HG 137025  gửi 8785
26
Tăng Bạt Hổ
137026
Soạn HG 137026  gửi 8785
27
Tây Sơn
137027
Soạn HG 137027  gửi 8785
28
Trần Quang Diệu
137028
Soạn HG 137028  gửi 8785
29
Trưng Vương
137029
Soạn HG 137029  gửi 8785
30
Võ Giữ
137030
Soạn HG 137030  gửi 8785
31
Võ Lai
137031
Soạn HG 137031  gửi 8785
32
Chuyên Lê Quý Đôn 

33
chuyên Toán
137033
Soạn HG 137033  gửi 8785
34
chuyên Toán - Tin
137034
Soạn HG 137034  gửi 8785
35
chuyên Vật lý
137035
Soạn HG 137035  gửi 8785
36
chuyên Hóa
137036
Soạn HG 137036  gửi 8785
37
chuyên Sinh
137037
Soạn HG 137037  gửi 8785
38
chuyên Ngữ văn
137038
Soạn HG 137038  gửi 8785
39
chuyên tiếng Anh
137039
Soạn HG 137039  gửi 8785
40
lớp không chuyên
137040
Soạn HG 137040  gửi 8785
Dữ liệu được cập nhật hàng năm
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top