(Tradiemthituyensinh.com)- Hướng dẫn chi tiết các cách tra điểm thi vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại Bắc giang
Tra điểm thi lớp 10, gồm nhiều cách:
Truy cập website của Sở Giáo dục, tuy nhiên thường xảy ra tình trạng nghẽn mạng khi quá nhiều người truy cập vào cùng thời điểm 1-2 ngày khi công bố
Ngoài ra, khi nhà trường dán bảng điểm thi, bạn có thể đến để xem. Nhưng sẽ mất thời gian phải vài ngày sau khi dữ liệu được cập nhật trên hệ thống internet thì trường mới có bảng điểm công bố.
Trong thời gian chờ điểm thi năm 2016, các bạn học sinh và các bậc phụ huynh HS có thể tham khảo LSDC tại Bắc giang.
Cách soạn tin xem lịch sử điểm chuẩn (LSDC) vào lớp 10 THPT công lập năm 2015 của từng trường tại Bắc giang.
Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 
Cụ thể:
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem LSDC
1
Bố Hạ
118011
Soạn HG 118011 gửi 8785
2
Cẩm Lý
118012
Soạn HG 118012 gửi 8785
3
Hiệp Hoà 1
118013
Soạn HG 118013 gửi 8785
4
Hiệp Hoà 2
118014
Soạn HG 118014 gửi 8785
5
Hiệp Hoà 3
118015
Soạn HG 118015 gửi 8785
6
Hiệp Hòa 4
118016
Soạn HG 118016 gửi 8785
7
Lạng Giang 1
118017
Soạn HG 118017 gửi 8785
8
Lạng Giang 2
118018
Soạn HG 118018 gửi 8785
9
Lạng Giang 3
118019
Soạn HG 118019 gửi 8785
10
Lục Nam
118020
Soạn HG 118020 gửi 8785
11
Lục Ngạn 1
118021
Soạn HG 118021 gửi 8785
12
Lục Ngạn 2
118022
Soạn HG 118022 gửi 8785
13
Lục ngạn 3
118023
Soạn HG 118023 gửi 8785
14
Lục Ngạn 4
118024
Soạn HG 118024 gửi 8785
15
Lý Thường Kiệt
118025
Soạn HG 118025 gửi 8785
16
Mỏ Trạng
118026
Soạn HG 118026 gửi 8785
17
Ngô Sỹ Liên
118027
Soạn HG 118027 gửi 8785
18
Nhã Nam
118028
Soạn HG 118028 gửi 8785
19
Phương Sơn
118029
Soạn HG 118029 gửi 8785
20
Sơn Động 1
118030
Soạn HG 118030 gửi 8785
21
Sơn Động 2
118031
Soạn HG 118031 gửi 8785
22
Sơn Động 3
118032
Soạn HG 118032 gửi 8785
23
Tân Yên 1
118033
Soạn HG 118033 gửi 8785
24
Tân Yên 2
118034
Soạn HG 118034 gửi 8785
25
Thái Thuận
118035
Soạn HG 118035 gửi 8785
26
Tứ Sơn
118036
Soạn HG 118036 gửi 8785
27
Việt Yên 1
118037
Soạn HG 118037 gửi 8785
28
Việt Yên 2
118038
Soạn HG 118038 gửi 8785
29
Yên Dũng 1
118039
Soạn HG 118039 gửi 8785
30
Yên Dũng 2
118040
Soạn HG 118040 gửi 8785
31
Yên Dũng 3
118041
Soạn HG 118041 gửi 8785
32
Yên Thế
118042
Soạn HG 118042 gửi 8785
33
Giáp Hải
118043
Soạn HG 118043 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top