(Tradiemthituyensinh.com)- Tra điểm trúng tuyển vào lớp 10 trong hai năm liền: năm 2014 và năm 2016 tại tỉnh Đồng Nai
Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn - DC) vào lớp 10 THPT của 25 trường công lập không chuyên và 10 lớp trường chuyên trong 3 năm liên tục 2013, 2014 và 2015 có tăng và giảm.
Các bạn học sinh và các bậc phụ huynh HS có thể tham khảo lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trong 3 năm liên tiếp tại Đồng Nai bằng cách soạn tin:
Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 
Cách soạn tin lấy LSDC từng trường THPT tại Đồng Nai như sau:
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem LSDC
1
Chu Văn An
148001
Soạn: HG 148001 gửi 8785
2
Điểu Cải
148002
Soạn: HG 148002 gửi 8785
3
Đoàn Kết
148003
Soạn: HG 148003 gửi 8785
4
Kiệm Tân
148004
Soạn: HG 148004 gửi 8785
5
Lê Hồng Phong
148005
Soạn: HG 148005 gửi 8785
6
Long Khánh
148006
Soạn: HG 148006 gửi 8785
7
Long Thành
148007
Soạn: HG 148007 gửi 8785
8
Nam Hà
148008
Soạn: HG 148008 gửi 8785
9
Ngô Quyền
148009
Soạn: HG 148009 gửi 8785
10
Ngô Sĩ Liên
148010
Soạn: HG 148010 gửi 8785
11
Nguyễn Hữu Cảnh
148011
Soạn: HG 148011 gửi 8785
12
Nguyễn Trãi
148012
Soạn: HG 148012 gửi 8785
13
Phước Thiền
148013
Soạn: HG 148013 gửi 8785
14
Sông Ray
148014
Soạn: HG 148014 gửi 8785
15
Tam Hiệp
148015
Soạn: HG 148015 gửi 8785
16
Tam Phước
148016
Soạn: HG 148016 gửi 8785
17
Tân Phú
148017
Soạn: HG 148017 gửi 8785
18
Thống Nhất A
148018
Soạn: HG 148018 gửi 8785
19
Thống Nhất B
148019
Soạn: HG 148019 gửi 8785
20
Trấn Biên
148020
Soạn: HG 148020 gửi 8785
21
Trị An
148021
Soạn: HG 148021 gửi 8785
22
Vĩnh Cửu
148022
Soạn: HG 148022 gửi 8785
23
Võ Trường Toản
148023
Soạn: HG 148023 gửi 8785
24
Xuân Lộc
148024
Soạn: HG 148024 gửi 8785
25
Xuân Thọ
148025
Soạn: HG 148025 gửi 8785
26
Chuyên Lương Thế Vinh

27
chuyên Toán- LTV
148027
Soạn: HG 148027 gửi 8785
28
chuyên Lý- LTV
148028
Soạn: HG 148028 gửi 8785
29
chuyên Hóa- LTV
148029
Soạn: HG 148029 gửi 8785
30
chuyên Sinh- LTV
148030
Soạn: HG 148030 gửi 8785
31
chuyên Tin- LTV
148031
Soạn: HG 148031 gửi 8785
32
chuyên Anh- LTV
148032
Soạn: HG 148032 gửi 8785
33
chuyên Văn- LTV
148033
Soạn: HG 148033 gửi 8785
34
chuyên Sử- LTV
148034
Soạn: HG 148034 gửi 8785
35
chuyên Địa- LTV
148035
Soạn: HG 148035 gửi 8785
36
không chuyên- LTV
148036
Soạn: HG 148036 gửi 8785
Dữ liệu được cập nhật hàng năm


loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top