Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2017

Đã có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm học 2017-2018. 
Tra nhanh điểm chuẩn vào 10 năm học 2017 - 2018 của từng trường THPT tại Thanh Hoá (mã tỉnh 28) 

Có nhiều cách để tra điểm chuẩn, tuy nhiên mỗi cách có những ưu, nhược điểm riêng, cụ thể như sau:
- Cách 1: Nhắn tin đăng kí nhận điểm chuẩn vào lớp 10, với cách này điểm chuẩn vào trường THPT nơi bạn dự tuyển được gửi tới bạn sớm nhất, ngay cả lúc bạn đi du lịch, giải trí, nghỉ ngơi thì điểm chuẩn vẫn gửi tới bạn, cách này bạn phải chi một chút phí dịch vụ.
- Cách 2: Tới trường xem trực tiếp.

Tra nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2017-2018, bạn soạn tin:
Soạn: HG dấu cách Mã trường gửi 8785


Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Thanh Hóa như sau: 

STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
5
Bỉm Sơn
2728005
Soạn: HG 2728005 gửi 8785
8
Cẩm Thuỷ 2
2728008
Soạn: HG 2728008 gửi 8785
13
Đinh Chương Dương
2728013
Soạn: HG 2728013 gửi 8785
17
DTNT Tỉnh Thanh Hóa
2728017
Soạn: HG 2728017 gửi 8785
21
Hàm Rồng
2728021
Soạn: HG 2728021 gửi 8785
29
Hoằng Hoá 4
2728029
Soạn: HG 2728029 gửi 8785
32
Lang Chánh
2728032
Soạn: HG 2728032 gửi 8785
48
Nghi Lộc 3
2728048
Soạn: HG 2728048 gửi 8785
54
Nguyễn Trãi
2728054
Soạn: HG 2728054 gửi 8785
58
Như Xuân
2728058
Soạn: HG 2728058 gửi 8785
62
Nông Cống 2
2728062
Soạn: HG 2728062 gửi 8785
82
Thiệu Hoá
2728082
Soạn: HG 2728082 gửi 8785
94
Trần Ân Chiêm
2728094
Soạn: HG 2728094 gửi 8785
101
Triệu Sơn 4
2728101
Soạn: HG 2728101 gửi 8785
102
Triệu Sơn 5
2728102
Soạn: HG 2728102 gửi 8785
107
Yên Định 1
2728107
Soạn: HG 2728107 gửi 8785
1
Ba Đình
2728001
Chờ cập nhật
2
Bá Thước
2728002
Chờ cập nhật
3
Bá Thước 3
2728003
Chờ cập nhật
4
Bắc Sơn
2728004
Chờ cập nhật
6
Cầm Bá Thước
2728006
Chờ cập nhật
7
Cẩm Thuỷ 1
2728007
Chờ cập nhật
9
Cẩm Thuỷ 3
2728009
Chờ cập nhật
10
Đặng Thai Mai
2728010
Chờ cập nhật
11
Đào Duy Anh
2728011
Chờ cập nhật
12
Đào Duy Từ
2728012
Chờ cập nhật
14
Đông Sơn
2728014
Chờ cập nhật
15
Đông Sơn 1
2728015
Chờ cập nhật
16
Đông Sơn 2
2728016
Chờ cập nhật
18
Dương Đình Nghệ
2728018
Chờ cập nhật
19
Hà Trung
2728019
Chờ cập nhật
20
Hà Văn Mao
2728020
Chờ cập nhật
22
Hậu Lộc 1
2728022
Chờ cập nhật
23
Hậu Lộc 2
2728023
Chờ cập nhật
24
Hậu Lộc 3
2728024
Chờ cập nhật
25
Hậu Lộc 4
2728025
Chờ cập nhật
26
Hoằng Hoá
2728026
Chờ cập nhật
27
Hoằng Hoá 2
2728027
Chờ cập nhật
28
Hoằng Hoá 3
2728028
Chờ cập nhật
30
Hoàng Lệ Kha
2728030
Chờ cập nhật
31
Lam Kinh
2728031
Chờ cập nhật
33
Lê Hoàn
2728033
Chờ cập nhật
34
Lê Hồng Phong
2728034
Chờ cập nhật
35
Lê Lai
2728035
Chờ cập nhật
36
Lê Lợi
2728036
Chờ cập nhật
37
Lê Văn Hưu
2728037
Chờ cập nhật
38
Lê Văn Linh
2728038
Chờ cập nhật
39
Lê Viết Tạo
2728039
Chờ cập nhật
40
Lương Đắc Bằng
2728040
Chờ cập nhật
41
Lưu Đình Chất
2728041
Chờ cập nhật
42
Lý Thường Kiệt
2728042
Chờ cập nhật
43
Mai Anh Tuấn
2728043
Chờ cập nhật
44
Mường Lát
2728044
Chờ cập nhật
45
Nga Sơn
2728045
Chờ cập nhật
46
Nghi Lộc 1
2728046
Chờ cập nhật
47
Nghi Lộc 2
2728047
Chờ cập nhật
49
Ngọc Lặc
2728049
Chờ cập nhật
50
Nguyễn Hoàng
2728050
Chờ cập nhật
51
Nguyễn Huệ
2728051
Chờ cập nhật
52
Nguyễn Quán Nho
2728052
Chờ cập nhật
53
Nguyễn Thị Lợi
2728053
Chờ cập nhật
55
Nguyễn Xuân Nguyên
2728055
Chờ cập nhật
56
Như Thanh
2728056
Chờ cập nhật
57
Như Thanh 2
2728057
Chờ cập nhật
59
Như Xuân 2
2728059
Chờ cập nhật
60
Nông Cống
2728060
Chờ cập nhật
61
Nông Cống 1
2728061
Chờ cập nhật
63
Nông Cống 3
2728063
Chờ cập nhật
64
Nông Cống 4
2728064
Chờ cập nhật
65
PT Nguyễn Mộng Tuân
2728065
Chờ cập nhật
66
Quan Hoá
2728066
Chờ cập nhật
67
Quan Sơn
2728067
Chờ cập nhật
68
Quan Sơn 2
2728068
Chờ cập nhật
69
Quảng Xương 1
2728069
Chờ cập nhật
70
Quảng Xương 2
2728070
Chờ cập nhật
71
Quảng Xương 3
2728071
Chờ cập nhật
72
Quảng Xương 4
2728072
Chờ cập nhật
73
Sầm Sơn
2728073
Chờ cập nhật
74
Thạch Thành 1
2728074
Chờ cập nhật
75
Thạch Thành 2
2728075
Chờ cập nhật
76
Thạch Thành 3
2728076
Chờ cập nhật
77
Thạch Thành 4
2728077
Chờ cập nhật
78
THCS, THPT Nghi Sơn
2728078
Chờ cập nhật
79
THCS, THPT Như Thanh
2728079
Chờ cập nhật
80
THCS, THPT Quan Hóa
2728080
Chờ cập nhật
81
THCS, THPT Thống Nhất
2728081
Chờ cập nhật
83
Thọ Xuân 4
2728083
Chờ cập nhật
84
Thọ Xuân 5
2728084
Chờ cập nhật
85
Thường Xuân 2
2728085
Chờ cập nhật
86
Thường Xuân 3
2728086
Chờ cập nhật
87
Tĩnh Gia 1
2728087
Chờ cập nhật
88
Tĩnh Gia 2
2728088
Chờ cập nhật
89
Tĩnh Gia 3
2728089
Chờ cập nhật
90
Tĩnh Gia 4
2728090
Chờ cập nhật
91
Tĩnh Gia 5
2728091
Chờ cập nhật
92
Tô Hiến Thành
2728092
Chờ cập nhật
93
Tống Duy Tân
2728093
Chờ cập nhật
95
Trần Khát Chân
2728095
Chờ cập nhật
96
Trần Phú
2728096
Chờ cập nhật
98
Triệu Sơn 1
2728098
Chờ cập nhật
99
Triệu Sơn 2
2728099
Chờ cập nhật
100
Triệu Sơn 3
2728100
Chờ cập nhật
103
Triệu Sơn 6
2728103
Chờ cập nhật
104
Triệu Thị Trinh
2728104
Chờ cập nhật
105
Trường Thi
2728105
Chờ cập nhật
106
Vĩnh Lộc
2728106
Chờ cập nhật
108
Yên Định 2
2728108
Chờ cập nhật
109
Yên Định 3
2728109
Chờ cập nhật
(Chúng tôi sẽ cập nhật điểm sớm nhât)

Các bạn thí sinh và phụ huynh có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa năm học 2017-2018 bằng cách soạn tin như sau:


HG Mã môn gửi 8785

Cụ thể như sau: 
STT
Chuyên Lam Sơn
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Toán chuyên
2728101
Soạn: HG 2728101 gửi 8785
2
Tin học chuyên
2728102
Soạn: HG 2728102 gửi 8785
3
Vật lý chuyên
2728103
Soạn: HG 2728103 gửi 8785
4
Hóa học chuyên
2728104
Soạn: HG 2728104 gửi 8785
5
Sinh học chuyên
2728105
Soạn: HG 2728105 gửi 8785
6
Ngữ văn chuyên
2728106
Soạn: HG 2728106 gửi 8785
7
Sử chuyên
2728107
Soạn: HG 2728107 gửi 8785
8
Địa chuyên
2728108
Soạn: HG 2728108 gửi 8785
9
Tiếng Anh chuyên
2728109
Soạn: HG 2728109 gửi 8785

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top