Tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Thái Nguyên.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (mã tỉnh 12) năm 2017

Đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 chuyên Thái Nguyên, soạn tin xem điểm:

HG dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

1. Xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017- 2018 THPT không chuyên tỉnh Thái Nguyên như sau: 

STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Bắc Sơn
2712019
Soạn HG 2712019 gửi 8785
2
Bình Yên
2712011
Soạn HG 2712011 gửi 8785
3
Chu Văn An
2712004
Soạn HG 2712004 gửi 8785
4
Đại Từ
2712014
Soạn HG 2712014 gửi 8785
5
Đào Duy Từ
2712030
Soạn HG 2712030 gửi 8785
6
Điềm Thuỵ
2712029
Soạn HG 2712029 gửi 8785
7
Định Hoá
2712010
Soạn HG 2712010 gửi 8785
8
Đồng Hỷ
2712015
Soạn HG 2712015 gửi 8785
9
Dương Tự Minh
2712005
Soạn HG 2712005 gửi 8785
10
Gang Thép
2712003
Soạn HG 2712003 gửi 8785
11
Hoàng Quốc Việt
2712027
Soạn HG 2712027 gửi 8785
12
Khánh Hoà
2712006
Soạn HG 2712006 gửi 8785
13
Lê Hồng Phong
2712018
Soạn HG 2712018 gửi 8785
14
Lương Ngọc Quyến
2712001
Soạn HG 2712001 gửi 8785
15
Lương Phú
2712023
Soạn HG 2712023 gửi 8785
16
Lưu Nhân Chú, Đại từ
2712026
Soạn HG 2712026 gửi 8785
17
Lý Nam Đế
2712008
Soạn HG 2712008 gửi 8785
18
Ngô Quyền
2712002
Soạn HG 2712002 gửi 8785
19
Nguyễn Huệ
2712022
Soạn HG 2712022 gửi 8785
20
Phổ Yên
2712024
Soạn HG 2712024 gửi 8785
21
Phú Bình
2712030
Soạn HG 2712030 gửi 8785
22
Phú Lương
2712012
Soạn HG 2712012 gửi 8785
23
Sông Công
2712009
Soạn HG 2712009 gửi 8785
24
Thái Nguyên
2712007
Soạn HG 2712007 gửi 8785
25
Trại Cau
2712016
Soạn HG 2712016 gửi 8785
26
Trần Phú, Võ Nhai
2712025
Soạn HG 2712025 gửi 8785
27
Trần Quốc Tuấn, Đồng Hỷ
2712028
Soạn HG 2712028 gửi 8785
28
Võ Nhai
2712013
Soạn HG 2712013 gửi 8785
29
Yên Ninh
2712021
Soạn HG 2712021 gửi 8785

2. Xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên như sau: 
STT
Chuyên Thái Nguyên
Mã môn
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Ngữ văn
2712101
Soạn HG 2712101 gửi 8785
2
Toán
2712102
Soạn HG 2712102 gửi 8785
3
Tiếng Anh
2712103
Soạn HG 2712103 gửi 8785
4
Vật lí
2712104
Soạn HG 2712104 gửi 8785
5
Hoá học
2712105
Soạn HG 2712105 gửi 8785
6
Sinh học
2712106
Soạn HG 2712106 gửi 8785
7
Tin học
2712107
Soạn HG 2712107 gửi 8785
8
Lịch sử
2712108
Soạn HG 2712108 gửi 8785
9
Địa lí
2712109
Soạn HG 2712109 gửi 8785
10
Tiếng Nga
2712110
Soạn HG 2712110 gửi 8785
11
Tiếng Pháp
2712111
Soạn HG 2712111 gửi 8785
12
Tiếng Trung
2712112
Soạn HG 2712112 gửi 8785

Xem thêm:
Tra điểm chuẩn vào 10 THPT liên tục nhiều năm liền của các tỉnh, thành trên toàn quốc tại đây


loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top