Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Tra nhanh điểm chuẩn vào 10 năm học 2017 - 2018 của từng trường THPT tại Đồng Tháp.

Có nhiều cách để tra điểm chuẩn, tuy nhiên mỗi cách có những ưu, nhược điểm riêng, cụ thể như sau:
- Nhắn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10, với cách này điểm chuẩn vào trường THPT nơi bạn dự tuyển được gửi tới bạn sớm nhất, ngay cả lúc bạn đi du lịch, giải trí, nghỉ ngơi thì điểm chuẩn vẫn gửi tới bạn, cách này bạn phải chi một chút phí dịch vụ.

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm 2017 của 41 trường THPT công lập không chuyên và 2 trường chuyên tỉnh Đồng Tháp.

Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 

tradiemthituyensinh.com đã thống kê DC17, xếp thứ tự DC2017 từ cao xuống thấp (DC cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 41), thống kê số trường có DC17 bằng nhau:

Cụ thể: Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm 2017 tỉnh Đồng Tháp của từng trường như sau:
STT
Tên – Mã trường THPT
Soạn tin xem ĐC vào 10
năm học 2017-2018
1
Bình Thạnh Trung
2750001
Soạn: HG 2750001 gửi 8785
2
Cao Lãnh - Thành phố
2750002
Soạn: HG 2750002 gửi 8785
3
Cao Lãnh 1
2750003
Soạn: HG 2750003 gửi 8785
4
Cao Lãnh 2
2750004
Soạn: HG 2750004 gửi 8785
5
Châu Thành 1
2750005
Soạn: HG 2750005 gửi 8785
6
Châu Thành 2
2750006
Soạn: HG 2750006 gửi 8785
7
Chu Văn An
2750007
Soạn: HG 2750007 gửi 8785
8
Đỗ Công Tường
2750008
Soạn: HG 2750008 gửi 8785
9
Đốc Bình Kiều
2750009
Soạn: HG 2750009 gửi 8785
10
Giồng Thị Đam
2750010
Soạn: HG 2750010 gửi 8785
11
Hòa Bình
2750011
Soạn: HG 2750011 gửi 8785
12
Hồng Ngự 1
2750012
Soạn: HG 2750012 gửi 8785
13
Hồng Ngự 2
2750013
Soạn: HG 2750013 gửi 8785
14
Hồng Ngự 3
2750014
Soạn: HG 2750014 gửi 8785
15
Kiến Văn
2750015
Soạn: HG 2750015 gửi 8785
16
Lai Vung 1
2750016
Soạn: HG 2750016 gửi 8785
17
Lai Vung 2
2750017
Soạn: HG 2750017 gửi 8785
18
Lai Vung 3
2750018
Soạn: HG 2750018 gửi 8785
19
Lấp Vò 1
2750019
Soạn: HG 2750019 gửi 8785
20
Lấp Vò 2
2750020
Soạn: HG 2750020 gửi 8785
21
Lấp Vò 3
2750021
Soạn: HG 2750021 gửi 8785
22
Long Khánh A
2750022
Soạn: HG 2750022 gửi 8785
23
Mỹ Quí
2750023
Soạn: HG 2750023 gửi 8785
24
Nguyễn Du
2750024
Soạn: HG 2750024 gửi 8785
25
Phú Thành A
2750042
Soạn: HG 2750042 gửi 8785
26
Nguyễn Văn Khải
2750026
Soạn: HG 2750026 gửi 8785
27
Phú Điền
2750027
Soạn: HG 2750027 gửi 8785
28
Tam Nông
2750028
Soạn: HG 2750028 gửi 8785
29
Tân Hồng
2750029
Soạn: HG 2750029 gửi 8785
30
Tân Phú Trung
2750030
Soạn: HG 2750030 gửi 8785
31
Tân Thành
2750031
Soạn: HG 2750031 gửi 8785
32
Thanh Bình 1
2750032
Soạn: HG 2750032 gửi 8785
33
Thanh Bình 2
2750033
Soạn: HG 2750033 gửi 8785
34
Tháp Mười
2750034
Soạn: HG 2750034 gửi 8785
35
Thị xã Sa Đéc
2750035
Soạn: HG 2750035 gửi 8785
36
Thiên Hộ Dương
2750036
Soạn: HG 2750036 gửi 8785
37
Thống Linh
2750037
Soạn: HG 2750037 gửi 8785
38
Tràm Chim
2750038
Soạn: HG 2750038 gửi 8785
39
Trần Quốc Toản
2750039
Soạn: HG 2750039 gửi 8785
40
Trần Văn Năng
2750040
Soạn: HG 2750040 gửi 8785
41
Trường Xuân
2750041
Soạn: HG 2750041 gửi 8785
Tradiemthituyensinh.com
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top