Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 Tiền Giang trong nhiều năm liên tiếp.

Dữ liệu giúp thí sinh và phụ huynh học sinh phân tích, lựa chọn trường thi hợp lí, vừa sức học của mình. Dữ liệu điểm thi phục vụ hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 tại Tiền Giang
Điểm chuẩn từng trường THPT tại Tiền Giang  nhiều năm liền:

Soạn tin: HG dấu cách Mã trường gửi 8785 

Cách soạn tin lấy điểm chuẩn từng trường như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Bình Đông
HG 70448 gửi 8785
Bình Phục Nhứt
HG 70449 gửi 8785
Cái Bè
HG 70450 gửi 8785
Chợ Gạo
HG 70451 gửi 8785
Đốc Binh Kiều
HG 70452 gửi 8785
Dưỡng Điềm
HG 70453 gửi 8785
Gò Công
HG 70454 gửi 8785
Gò Công Đông
HG 70455 gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
HG 70456 gửi 8785
Lê Thanh Hiền
HG 70457 gửi 8785
Lê Văn Phẩm
HG 70458 gửi 8785
Long Bình
HG 70459 gửi 8785
Lưu Tấn Phát
HG 70460 gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
HG 70461 gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
HG 70462 gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
HG 70463 gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
HG 70464 gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
HG 70465 gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
HG 70466 gửi 8785
Phạm Thành Trung
HG 70467 gửi 8785
Phan Việt Thống
HG 70468 gửi 8785
Phú Thạnh
HG 70469 gửi 8785
Phước Thạnh
HG 70470 gửi 8785
Rạch Gầm NV2: Xoài Mút
HG 70471 gửi 8785
Tân Hiệp
HG 70472 gửi 8785
Tân Phước
HG 70473 gửi 8785
Tân Thới
HG 70474 gửi 8785
Thiên Hộ Dương
HG 70475 gửi 8785
Thủ Khoa Huân
HG 70476 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
HG 70477 gửi 8785
Trần Văn Hoài
HG 70478 gửi 8785
Trương Định
HG 70479 gửi 8785
Tứ Kiệt
HG 70480 gửi 8785
Vĩnh Bình
HG 70481 gửi 8785
Vĩnh Kim 
HG 70482 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
HG 70483 gửi 8785
Chuyên Toán
HG 70484 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
HG 70485 gửi 8785
Chuyên Địa
HG 70486 gửi 8785
Chuyên Lý
HG 70487 gửi 8785
Chuyên Tin học
HG 70488 gửi 8785
Chuyên Hóa
HG 70489 gửi 8785
Chuyên Sinh
HG 70490 gửi 8785
Chuyên hệ không chuyên
HG 70491 gửi 8785
Dữ liệu được chúng tôi cập nhật liên tục hàng năm.
Nguồn: Sở GD&ĐT Tiền Giang
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top