Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị


Áp dụng: Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành giáo dục, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Y tế, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị  ngành giáo dục, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Y tế, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Đảng, Đoàn, Xã hội,Viết Tiểu luận 

Định dạng tài liệu: word


STT
Tên Tiểu luận quản lí nhà nước, chính trị
Tải về
1
Tiểu luận QLNN, Trung cấp Chính trị hành chính: PHÂN BIỆT HÀNH CHÍNH ĐIỀU HÀNH VÀ HÀNH CHÍNH TÀI PHÁN ĐỂ LÀM RÕ CÔNG VIỆC CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
2
Tiểu luận QLNN, Trung cấp Chính trị giáo dục: Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Y,  huyện S, tỉnh Bắc Ninh
3
Tiểu luận QLNN, Trung cấp Chính trị  Lao động: Giải pháp giải quyết đơn khiếu nại về tai nạn lao động
4
Tiểu luận QLNN, Trung cấp Chính trị  hành chính: Xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường ở xã A, huyện B
5
Tiểu luận QLNN, Trung cấp Chính trị  giáo dục: Công tác quản lý cơ sở vật chất- Thiết bị dạy học ở trường THCS A
6
Tiểu luận QLNN, Chính trị  giáo dục: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ trường THCS S – A  trong giai đoạn hiện nay
7
Tiểu luận QLNN, Trung cấp Chính trị  giáo dục: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ trường Tiểu học Xi Măng 12/9 AAA  trong giai đoạn hiện nay
8
Tiểu luận QLNN, Trung cấp Chính trị  giáo dục: Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ  việc xử phạt học sinh
9
Tiểu luận QLNN, Trung cấp Chính trị  Đảng: Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của cán bộ xã A - huyện B trong tình hình hiện nay
10
Tiểu luận QLNN, Trung cấp Chính trị  giáo dục: Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ  việc xử phạt học sinh

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top