Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị


Áp dụng: Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành giáo dục, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Y tế, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị  ngành giáo dục, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Y tế, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Đảng, Đoàn, Xã hội,Viết Tiểu luận 

Định dạng tài liệu: word


STT
Tên Tiểu luận Quản lí nhà nước, trung cấp chính trị
Tải về
1
 Tiểu luận Y tế: “Xử lý tình huống đốt hủy gia súc do mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm”  ở xã Vĩnh Quang, huyện XXX, tỉnh XXX
2
 Tiểu luận Giáo dục: Xử lý vi phạm về thu, chi tài chính của Hiệu trưởng và kế toán trường THCS A, huyện A, tỉnh ĐL
3
Tiểu luận QL Nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp phát triển Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã A - huyện B- tỉnh C
4
 Tiểu luận Chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xã XXX, thực trạng và giải pháp
5
 Tiểu luận Giáo dục: Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên trong cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố XXX
6
 Tiểu luận QL Nông nghiệp: Phương hướng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện A tỉnh B 2010 - 2015
7
 Tiểu luận Chính trị: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Về Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã A, huyện B. Thực trạng và giải pháp
8
 Tiểu luận Chính trị: ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở XÃ XXX
9
 Tiểu luận Chính trị:  Công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện XXX
10
 Tiểu luận Chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã XXX
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top