Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành CNTT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.


Danh sách luận văn - luận án - đồ án CNTT
(Chỉ nên sử dụng tài liệu này trong việc tìm hiểu về CNTT từ các kết quả nghiên cứu của các tác giả luận văn, luận án, đồ án CNTT)
Tuyển tập luận văn ngành CNTT (phần 1)
STT
Tên đề tài
Tải về
Ghi chú
1302001

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ BÁN HÀNG TRÊN MẠNG


1302002
BÀI TẬP DÀI MÔ HÌNH HÓA HỆ NGẪU NHIÊN

1302003
BT MHH: BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1302004PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH CẤP 3

1302005XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9I

1302006NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LƯỚI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ THUẬT TOÁN LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

1302007QUẢN LÝ BĂNG ĐĨA CD

1302008SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAYA TRONG THIẾT KẾ NHÂN VẬT

1302009PHẦN MỀM TRÒ CHƠI CỜ CÁ NGỰA

1302010QUẢN LÝ HỌC SINH

1302011PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN

1302012PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN

1302013PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN VÉ CHUYẾN BAY

1302014QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

1302015PHẦN MỀM  QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

1302016QUẢN LÝ NHẬP HÀNG THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

1302017
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB

1302018BẢO MẬT DỮ LIỆU MÁY TÍNH CỦA MỘT TỔ HỨC

1302019TIM HIEU HDH LINUX

1302020XÂY DỰNG WEB BÁN CD QUA MẠNG

1302021XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU TOUR DU LỊCH

1302022BÁO CÁO BÀI THI THỰC HÀNH MÔN ĐỒ HỌA

1302023SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP TRONG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

1302024LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ WEB

1302025MÃ HOÁ HỆ ĐA CẤP ĐA KẾ THỪA THAY CHO PHÉP TÍNH LƯỚI DỰA TRÊN TÀI LIỆU : ENCODING MULTIPLE INHERITANCE HIERARCHIES FOR LATTICE OPERATIONS

1302026PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN

1302027TRÒ CHƠI XẾP GẠCH BẰNG NGÔN NGỮ JAVA THEO PHƯƠNG PHÁP LTHDT

1302028ĐỒ ÁN CHUYÊN VIÊN MÔN CNPM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG

1302029TÌM HIỂU HỆ MÃ CHUẨN CÀI ĐẶT DES VÀ THÁM MÃ 3 VÒNG

1302030BCMH: QUẢN LÝ CÁC ĐẠI LÝ

1302031BCMH : CÂY ĐỎ ĐEN

(Còn nữa)
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top