Kho Luận văn - Tiểu luận giới thiệu: Dưới đây là danh sách các tiểu luận, luận văn, đề tài nghiên cứu, bài tập điều kiện dành cho học viên lớp cao học quản lí  giáo dục. 
Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD  khu vực ĐHSPHN, ĐHQG,  ....Các tài liệu đều ở dạng định dạng word, bộ font chữ theo chuẩn unicode
DANH SÁCH CÁC TIỂU LUẬN - LUẬN VĂN - BÀI ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC  NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC
(TÀI LIỆU ĐÃ KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)
STT
TÊN ĐỀ TÀI
TẢI VỀ LINK 1
TẢI VỀ LINK 2
 1
BÀI ĐIỀU KIỆN MÔN TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG TRONG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC . (APPLIED PSYCHOLOGY IN EDUCATION ORGANIZATION AND MANAGEMENT)
 2
TIỂU LUẬN XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHẦN MỀM MÁY TÍNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN LÀ CÁC GIÁO VIÊN KHÔNG CHUYÊN VỀ TIN HỌC
 3
TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC
 4
TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ NHÂN SỰ TRONG NHÀ TRƯỜNG
 5
CHUYÊN ĐỀ BỘ MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 6
TIỂU LUẬN: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS MÔN MỸ THUẬT
 7
TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÍ SỰ THAY ĐỔI TRONG GIÁO  DỤC
 8
TIỂU LUẬN: ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG NẾU BẠN LÀ HIỆU TRƯỞNG
 9
TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ LẬP KẾ HOẠCH
 10
TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ VÀ ĐO LƯỜNG TRONG GIÁO DỤC
 11
TIỂU LUẬN: QUẢN LÍ SỰ THAY ĐỔI
 12
LUẬN VĂN: XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - LUẬN VĂN THẠC SĨ
 13
LUẬN VĂN. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - LUẬN VĂN THẠC SĨ
 14
TIỂU LUẬN. QUẢN LÍ HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN                                                                                       
 15
TIỂU LUẬN. QUẢN TRỊ NGUỒN NHAN LỰC
 16
GIÁO TRÌNH  QUẢN TRỊ HỌC
 17
TIỂU LUẬN. SỰ  PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC TIẾP CẬN THEO CÁC NỀN VĂN MINH
 18
LUẬN VĂN. TỰ ĐÁNH GIÁ - LUẬN VĂN THẠC SĨ
 19
TIỂU LUẬN MÔN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
 20
TIỂU LUẬN. QUẢN LÍ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
 21
TIỂU LUẬN MÔN: TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ
 22
TIỂU LUẬN. CƠ CẤU GIÁO DỤC QUỐC DÂN
 23
TIỂU LUẬN QUẢN LÍ SỰ THAY ĐỔI
 24
TIỂU LUẬN.  XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
 25 TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ GIÁO DỤC Dowload Dowload
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top