Kho luận văn - Tiểu luận giới thiệu: Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành CNTT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.
Danh sách luận văn - luận án - đồ án CNTT
(Phần 3)
STT
Tên đề tài
Tải về
Ghi chú
1302063TTCS : LẬP TRÌNH MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH PAINTBRUSH
BẰNG NGÔN NGỮ C++

1302064
TTCS : HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN

1302065TTCS : XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VẼ HÌNH CƠ BẢN

1302066LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG: NGÔN NGỮ C

1302067LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI NGÔN NGỮ C++

1302068TTCS : THIẾT KẾ UNIT MOUSE CHO TURBO PASCAL

1302069TTCS : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO GPS

1302070BÀI TẬP LỚN : ETHERNET

1302071TTCS :THU THẬP THÔNG TIN CHO HỆ CSDL BẰNG MÁY SCANNER

1302072LVTHS: CÔNG NGHỆ MOBILE IP – GIẢI PHÁP IP CHO MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM

1302073KINH DOANH NHÀ TRÊN MẠNG CLIENT/SERVER

1302074XÂY DỰNG CỬA HÀNG TRÊN WEB 

1302075TÌM HIỂU VỀ CORBA

1302076TỰ ĐỘNG HÓA ĐÀI 116

1302077MÔ PHỎNG CUỘC GỌI TRONG BÁO HIỆU C7; CDMA

1302078CDMA

1302079XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MONITER CHO HỆ VI XỬ LÝ CHUYÊN DỤNG

1302080XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ ÂM THANH SỐ (DIGITALSOUND)

1302081ĐỒ ÁN VISUAL BASIC

1302082DO HOA TRONG MOI TRUONG WINDOWS

1302083BẢO MẬT DỮ LIỆU - ENCRYPT

1302084NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI THUẬT CHỌN ĐƯỜNG TRÊN MẠNG

1302085QUẢN LÝ ĐIỂM

1302086NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CỦA HỆ MẬT IEDA VÀO BẢO MẬT THÔNG TIN

1302087GIẢI PHÁP CUNG CẤP CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRÊN INTERNET

1302088LÝ THUYẾT MẠNG NEURON VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI

1302089MANG THONG TRUYEN SO LIEU

1302090CHỮ KÍ SỐ ELGAMAL

 1302091 LY THUYET MAT MA VA AN TOAN DU LIEU

 1302092 MÃ SỐ HỌC

 1302093 NÉN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi vào 10 ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top