Kho Luận văn - Tiểu luận giới thiệu: Dưới đây là tuyển tập các luận văn - luận án - đồ án ngành CNTT. Nguồn các luận văn - luận án sưu tầm trên mạng internet hoặc tại các cửa hàng đĩa CD ĐHBK HN, ĐHKHTN - ĐHQG HN.Danh sách luận văn - luận án - đồ án CNTT
(Chỉ nên sử dụng tài liệu này trong việc tìm hiểu về CNTT  từ các kết quả nghiên cứu của các tác giả luận văn, luận án, đồ án CNTT)
Tuyển tập luận văn ngành CNTT (phần 2)

STT
Tên đề tài
Tải về
Ghi chú
1302032PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG MÔN HÓA

1302033PHẦN MỀM HỖ TRỢ ÔN THI TNPT MÔN HOÁ HỌC

1302034XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN CÁC CHỈ MỤC CÓ CẤU TRÚC

1302035XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DỮ LIỆU TỪ MÁY NOVASPEC II VÀO MÁY TÍNH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

1302036MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PHỤ THUỘC HÀM VÀ CÁC DẠNG CHUẨN CỦA MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

1302037XÂY DỰNG TRÒ CHƠI ĐÁNH CARO

1302038ACTIVEX AN DATABASE FOR VB

1302039BÀI TẬP LỚN : CƠ SỞ DỮ LIỆU 1

1302040BÀI TẬP LỚN : CƠ SỞ DỮ LIỆU 2

1302041BÀI TẬP LỚN : CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1302042BÀI TẬP LỚN : ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

1302043BÀI TẬP LỚN :  HỆ CHUYÊN GIA

1302044BÀI TẬP LỚN : HỆ ĐIỀU HÀNH

1302045BÀI TẬP LỚN : HỆ PHÂN TÁN

1302046BÀI TẬP LỚN : HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH

1302047BÀI TẬP LỚN : LẬP TRÌNH MẠNG

1302048BÀI TẬP LỚN : LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

1302049BÀI TẬP LỚN : NGOẠI VI VÀ GIAO DIỆN

1302050BÀI TẬP LỚN : PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

1302051BÀI TẬP LỚN : QUY HOẠCH PHI TUYẾN

1302052BÀI TẬP LỚN : THIẾT BỊ MẠNG

1302053BÀI TẬP LỚN : XỬ LÍ ẢNH

1302054BÀI TẬP LỚN : XỬ LÍ TIẾNG NÓI

1302055C++ SOURCE CODE

1302056THIẾT KẾ GIAO THỨC MẠNG CÔNG NGHIỆP (MULTIPOINT)

1302057BÀI TẬP LỚN : THIẾT KẾ GIAO THỨC LIÊN KẾT DỮ LIỆU ETHERNET(VERSION 2.0)

1302058BÀI TẬP LỚN : CHỨNG MINH TÍNH DỪNG CỦA THUẬT TOÁN SUY DIỄN LÙI

1302059BÀI TẬP LỚN : ĐỌC FILE CHR

1302060TTCS : TIỀN TỐ - TRUNG TỐ - HẬU TỐ

1302061TTCS : QUẢN LÝ MỘT DANH MỤC ĐIỆN THOẠI

1302062TTCS : THIẾT KẾ UNIT MOUSE CHO TURBO PASCAL


loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Tra điểm thi tuyển sinh ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top