Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 TP Hà nội Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 TP Hà nội

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của 106 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà nội   năm học 2017 - 2018

Read more »
10:57:00 AM

Bất đẳng thức: Bài 1: a, b, c là các số thực dương Bất đẳng thức: Bài 1: a, b, c là các số thực dương

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1.

Read more »
10:54:00 AM

Giải chi tiết: Đề thi THPTQG 2017 môn Hóa, mã đề 201 Giải chi tiết: Đề thi THPTQG 2017 môn Hóa, mã đề 201

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017   ĐỀ THI CHÍNH THỨC              Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN      ...

Read more »
9:32:00 AM

Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 công lập TP Hà Nội năm học 2017-2018. Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 công lập TP Hà Nội năm học 2017-2018.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 108 trường THPT công lập TP Hà Nội năm học 2017-2018.

Read more »
8:53:00 AM

Mẫu đơn phúc khảo điểm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 TP Hà Nội Mẫu đơn phúc khảo điểm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 TP Hà Nội

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 TP Hà Nội ( Mẫu 1 )

Read more »
8:45:00 AM

Tra cứu điểm thi vào 10 Hà Nôi năm học 2017 - 2018 Tra cứu điểm thi vào 10 Hà Nôi năm học 2017 - 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố k ết quả điểm thi t uyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018   vào ngày 21-6-2017. 

Read more »
8:43:00 AM
 
Subscribe to: Posts (Atom)


Điểm thi


Tổng hợp điểm chuẩn hàng năm

 
Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn ©Email: tradiemthituyensinh@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Link:Game|Game|Loans|Insua
Top